Zrození moderní ženy

Zrození moderní ženy
Evropa 1789-1918
Lynn Abramsová
Nakladatel Centrum pro studium demokracie a kultury 2005

Knihu Lynn Abramsové „Zrození moderní ženy“ oceňovala většina zahraničních i českých recenzentů jako jednu „z nejlepších syntetických studií o dějinách žen v moderní Evropě“. Autorčina práce však vyvolala i řadu kritických poznámek a komentářů.

RECENZE

William Whyte shrnul výhrady do dvou bodů. Za prvé: kniha nepokrývá rovnoměrně dějiny žen v celé Evropě; soustřeďuje pozornost téměř výhradně na severozápad. Věnuje se například daleko více Prusku než Rusku. Ačkoli autorka tento důraz na severozápad v úvodu knihy připouští, je Whyteova námitka oprávněná. Také Dina Copelmanová Abramsové vytýká významné mezery ve výkladu, selektivnost a nedostatek originality; podle jejího názoru si autorka vytkla široký cíl, ale řada témat, k nimž se vyjadřuje, je značně zploštěná.

Tyto kritické poznámky souzní s pocitem, který jsem při četbě knihy měl i já: téma, jež Lynn Abramsová analyzuje, je příliš široké – regionálně i časově – a neumožňuje taková zobecnění, k nimž se autorka v knize odhodlala. To ale neznamená, že by její pokus neměl hodnotu; čtenář se v díle setká s řadou cenných obecných postřehů o životě žen v letech 1789-1914, k práci je však nutné přistupovat obezřetně.

Dalším nedostatkem je podle Williama Whytea autorčina tendence vyprávět příběh žen v zjednodušené formě „hrdinky versus zlodušky či v pojmech „pokrok versus reakce. Ellen Keyová je tak například velebena jako moderní žena navzdory svému patrnému konzervatismu. Whyte se domnívá, že není nutno udělovat tehdejším ženám takové nálepky či bagatelizovat síly setrvačnosti a anti-feminismu, které měly mezi ženami v 19. století minimálně stejný počet zastánkyň jako pokrokovější hnutí. Přimlouvá se tak za širší obraz společnosti, zbavený ideologických předpokladů Abramsové – a oprávněně protestuje proti normativnosti a generalizaci jejího názoru, že moderní žena se zrodila mezi Velkou francouzskou revolucí a počátkem první světové války.

Největším přínosem práce Lynn Abramsové je její snaha nepsat alternativní historii žen v 19. století, ale dějiny této periody z pohledu žen. Petr Pabian to trefně vyjádřil, když konstatoval, že kniha „představuje evropské ženy 19. století nikoliv jako pasivní oběti velkých dobových změn, nýbrž jako jejich klíčové účastnice, bez nichž by moderní Evropa rozhodně nevypadala tak, jak ji známe.

První kapitola „Představy o ženě je pokusem formulovat obraz „ideální ženy ve zkoumané periodě. Ženy 19. století byly podle autorky chyceny do pasti populárních představ, jež se odrážely v ideologiích domácího krbu, romantického mateřství a tzv. oddělených sfér. Abramsová v úvodní části zdůrazňuje také mimořádnou roli náboženství a zbožnosti (píše dokonce o feminizaci náboženství) při formování ženské identity v 19. století; zbožným ženám náboženství otevíralo cestu k aktivní účasti na společenském a veřejném dění.

Ve druhé kapitole „Soukromý a veřejný život autorka pojednává manželství, mateřství, roli domácností, vnímání sexuality a výdělečné činnosti žen. Ženské postavení ve společnosti odráželo změny spojené s průmyslovou revolucí, jež hrála podle Abramsové klíčovou roli v přeměně tradiční ženy v ženu moderní.

Závěrečná kapitola se věnuje veřejné roli žen. Abramsová začíná svou úvahu připomínkou, že evropské ženy po celé 19. století nezískaly občanská práva či politické zastoupení; přesto se ale často chovaly jako občanky bez občanských práv. Ženy se například velmi aktivně podílely na revoluci v roce 1848 a jejich ztotožnění s národními hnutími v jednotlivých státech přispělo k rozvoji kultury, lingvistické tradice atd. Ve zbytku kapitoly autorka obrací pozornost k ženské roli v imperialismu, hnutí za rovné volební právo žen a v první světové válce.

Rozhodnutí Centra pro studium demokracie a kultury zprostředkovat tuto významnou knihu, navzdory všem omezením, českému čtenáři, je třeba ocenit. Není ovšem možné zamlčet, co už zdůraznili předchozí recenzenti: nepřesný překlad a nezvládnutí odborné terminologie knihu znehodnocuje. Nebyl bych ve svém soudu tak přísný jako Petr Pabian, který český překlad knihy v podstatě nedoporučuje číst – chce-li ale český čtenář získat obraz o životě evropských žen v 19. století, musí si být kromě již výše zmíněných omezení vědom také limitů českého překladu.

Stanislav Tumis

Lynn Abramsová, Zrození moderní ženy. Evropa 1789-1918, Brno 2005, přeložila Eva Lajkepová, 367 stran, 298,- Kč.

Převzato z publikace Dvacáté století. Ročenka Semináře nejnovějších dějin Ústavu světových dějin FF UK v Praze, ročník 2, 2005, s. 386-387.

Přehled evropských vesmírných aktivit za listopad 2022

Přinášíme vám přehled nejzajímavějších událostí z oblasti evropského vesmírného výzkumu za měsíc listopad. Výzkum vesmíru a vývoj nových kosmických technologií nabývá v současné době stále většího významu. Evropská unie proto…

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

🇨🇳🇪🇺 Předseda Evropské rady Charles Michel dnes navštívil Peking a setkal se s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. Čína bude pokračovat ve strategické komunikaci a spolupráci s Evropskou unií, uvedl po jednání čínský prezident. Více si přečtěte zde ➡️ https://euroskop.cz/2022/12/01/sef-evropske-rady-michel-se-v-pekingu-setkal-s-cinskym-prezidentem/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.