Vnitřní trh v lednu 2012

05.02.2012
Euroskop

Rada upravila svou pozici k regulaci derivátů

Rada upravila svou pozici k regulaci derivátů

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (KOM(2010)484)

Rada 24. 1. 2012 – za nesouhlasu Velké Británie, kterou dříve podporovalo i Německo – upravila svou pozici k návrhu týkajícímu se regulace trhu s tzv. OTC deriváty s cílem dosáhnout dohody s EP již v prvním čtení.

Pozadí

Debata o regulaci dosud neregulovaných, soukromě obchodovaných (tzv. over the counter, tedy OTC) derivátů souvisí s projednáváním tzv. finančního balíku a s dluhovou krizí, resp. se snahou předcházet krizím tohoto typu do budoucna.

Obchod s OTC deriváty představuje 80-90 % obchodu se všemi deriváty (v letech 2009 a 2010 údajně nabyl objemu 425 tril. €, resp. 476 tril. €).

Výbor ECON schválil příslušnou zprávu Wernera Langena v květnu 2011 (více v příspěvku „ECON schválil svou pozici k regulaci derivátů Vnitřní trh v květnu 2011). Rada a EP se sice v říjnu 2011 shodly na kompromisním znění návrhu (více v příspěvku „Rada se s EP dohodla na regulaci derivátů, Vnitřní trh v říjnu 2011), Rada se ale v zájmu urychlení projednávání rozhodla vyjít vstříc EP ještě více.

Klíčové body

Standardizované deriváty, tj. ty splňující určitá kritéria daná příslušnou legislativou, by měly být obchodovány výhradně přes certifikované ústřední protistrany (central counterparties; CCP) disponující dostatečným kapitálem, a to zejm. kvůli zamezení rizika úpadku jedné ze stran transakce a potažmo kvůli zamezení rizika ohrožení trhu jako celku.

Výjimkou ve formátu 3+2+1 rok by měly v tomto ohledu disponovat subjekty zajišťující důchodové systémy členských států (např. penzijní fondy).

Pokud transakci z nějakého důvodu nejde uskutečnit přes CCP, měly by se na obě její strany vztahovat přísnější kritéria, aby transakce mohla být realizována, ale neovlivnila (negativně) trh jako celek.

O všech transakcích s OTC deriváty, ať už je realizuje kdokoli (banky, pojišťovací a penzijní společnosti nebo hedgeové fondy), by měly být zpravovány registry obchodních údajů, ústřední datová centra, jež by měla uveřejňovat agregátní pozice všech derivátů, a tak nakupujícím i prodávajícím poskytnout relevantní informace o trhu.

Sporné body

Rada vedla debatu především o tom, jak a kým by měly být CCP autorizovány, resp. jakou mírou by se na dohledu měly podílet členské státy, výbor dohlížitelů (který by měl zahrnovat i subjekty potenciálně ovlivněné trhem s deriváty) a/nebo unijní ESMA (srov. čl. 13 odst. 2 návrhu).

Původně (podle pozice Rady z října 2011) měly autorizaci provádět výhradně členské státy za předpokladu, že se výbor dohlížitelů nepostavil jednomyslně proti (hlasy reprezentující v daném případě dotčený členský stát by se nepočítaly; tzv. konsenzus mínus jedna). Podle nové pozice by měl ve sporných případech řešení obligatorně zprostředkovat ESMA. Posílen by měl být i tehdy, pokud se výbor dohlížitelů proti autorizaci CCP postaví méně otevřeně (tj. autorizaci krom členského státu, na jehož území má CCP vzniknout, podpoří ve výboru i jiní jeho členové, stále ale převažuje negativní pozice definovaná jako „postačující /sufficient/ většina – 2/3 členů kolegia, přičemž ve výborech dohlížitelů do 12 členů včetně jsou hlasy z 1 členského státu limitovány 2 hlasy a ve výborech dohlížitelů nad 12 členů 3 hlasy). Za těchto situací by ovšem zprostředkování ze strany ESMA mělo být jen fakultativní.

CCP ze třetích zemí (využívané pro transakce subjektů z EU) by měla být na území EU autorizována prostřednictvím ESMA a jedině po splnění základní podmínky, totiž že stát, z nějž pochází, má zaveden analogický systém autorizace.

Předpokládaný další vývoj

Nové nařízení by se mělo uplatnit od konce roku 2012, pakliže se EP a Rada definitivně shodnou na jeho podobě, což se zdá pravděpodobné, ale ne zcela jisté.

Je také otázkou, jak na novou regulaci zareagují trhy mimo EU, resp. zda se transakce s derivátů v důsledku nepřesunou mimo Evropu. Rada si sice coby součást kompromisu vyjednala možnost usilovat o dosažení obdobné regulace vně EU, ale žádné relevantní nástroje k tomu, aby toho dosáhla, nemá.

Odkazy

Týden v EU od 28. listopadu do 4. prosince

Úvodník Kulatý stůl Národního konventu o EU Balíček k oběhovému hospodářství Strategie EU v oblasti globálního zdraví Doporučení Národního plánu obnovy Maďarska Zasedání Rady pro mládež avzdělávání Zasedání Rady pro…

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

🧑‍⚖️ Co přesně znamená Rule of Law neboli právní stát? Podle čeho se pozná, že žijeme v dobře fungujícím právním státě?

🇪🇺🎧 Odpovědi na tyto a další otázky dostanete od ministra pro evropské záležitosti @MikulasBek v podcastu BEK LADÍ EVROPU ⤵️

https://euroskop.cz/2022/12/06/bek-ladi-evropu-rule-of-law-pravni-stat/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.