Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v prosinci 2011

15.01.2012
Euroskop

Plénum EP schválilo evropský ochranný příkaz

Plénum EP schválilo evropský ochranný příkaz

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. prosince 2011 k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o evropském ochranném příkazu

EP na plenárním zasedání 13. 12. 2011 schválil usnesení týkající se směrnice o evropském ochranném příkazu. Nová legislativa se má týkat rozšíření ochrany obětí trestných činů napříč členskými státy EU (např. pokud se oběť trestného činu požívající ochrany v jednom členském státě přestěhuje do státu jiného).

Předmětem ochrany mají být například oběti domácího či sexuálního násilí, únosů, stalkingu, oběti, na které byl spáchán pokus o vraždu apod. a je nutné je chránit před potenciálním dalším útokem.

Pozadí

Návrh směrnice o evropském ochranném příkazu vyšel z podnětu 12 členských států EU, Belgie, Bulharska, Estonska, Španělska, Francie, Itálie, Maďarska, Polska, Portugalska, Rumunska, Finska a Švédska. Na jeho základě byl v lednu 2010 zveřejněn legislativní návrh, který v průběhu roku 2010 několikrát projednávala Rada i EP, který o návrhu spolurozhodoval. Zpravodajkami návrhu, který byl projednáván ve výborech JURI a FEMM, byly poslankyně Teresa Jiménez-Becerril Barrio a Carmen Romero López.

V prvním čtení EP schválil návrh v prosinci 2010, Rada ovšem dospěla ke společné pozici v prvním čtení až na podzim 2011, na základě kompromisních jednání se zástupci EP a Komise. Rada se návrhem na zlepšení ochrany obětí trestných činů zabývala již na zasedání v září 2011, též pod vlivem návrhu směrnice o minimálních pravidlech pro ochranu obětí trestných činů, který v květnu 2011 publikovala Komise. Už na tomto zasedání Rada dospěla neformálně ke kompromisnímu návrhu výsledného textu.

Sporný bod představovala otázka, zda a jak lze ochranný režim uplatnit i v případě, že se oběti odstěhují do jiného členského státu. Šlo totiž o to, zda příslušný členský stát podle svého právního řádu uplatňuje v případě příslušného činu a ochrany jeho obětí civilní nebo trestní právo. Podle výsledného kompromisu by mělo být možné, aby všechny členské státy, u nichž jsou ochranná opatření předmětem trestního práva, uplatňovaly evropský ochranný příkaz i vůči jakémukoli jinému členskému státu, bez ohledu na to, zda jsou ochranná opatření v příslušné zemi předmětem procedury trestněprávní, občanskoprávní či administrativní (více v příspěvku „Rada potvrdila kompromis ohledně návrhu na zlepšení ochrany obětí trestných činů).

Klíčové body a stav projednávání

EP se během projednávání návrhu ve svých strukturách zasazoval především o to, aby se evropský ochranný příkaz týkal obětí všech trestných činů, nejen obětí genderového násilí tedy především násilí páchaného na ženách, které doposud požívaly specifickou ochranu. O celoevropskou ochranu tak mohou žádat jakékoli oběti nebo potenciální oběti, předmětem žádosti přitom může být ochrana proti trestnému činu jiné osoby, který může jakýmkoli způsobem ohrozit život oběti, její tělesnou, duševní a sexuální integritu, důstojnost či osobní svobodu.

Ochrana se vztahuje také na takové činy, jako je únos, nebezpečné pronásledování, tedy tzv. stalking, případně jiné formy nepřímého nátlaku. O ochranný příkaz v jiném členském státě může požádat jakákoli oběť, které je přiznána ochrana v jednom z členských států, jedná se tedy o vzájemné uznání nároků na specifickou ochranu spočívající především v nařízeném omezení kontaktů agresora s obětí, v zákazu přiblížení se k chráněné osobě apod.

Evropský ochranný příkaz má vydávat domovská země oběti a předat jej orgánům jiné země. Zajímavé je, že evropský ochranný příkaz by měl chránit také příbuzné oběti.

Předpokládaný další vývoj

Po schválení návrhu ze strany EP mají členské státy 3 roky na transpozici směrnice do svých vnitrostátních právních řádů.

Zatímco schválená forma evropského ochranného příkazu se vztahuje prozatím pouze na trestné činy, v květnu 2011 Komise navrhla nařízení o vzájemném uznávání ochranných opatření v občanských věcech (více v příspěvku „Komise uveřejnila návrhy na zlepšení ochrany obětí trestných činů). O návrhu mají také spolurozhodovat Rada a EP a jeho výsledkem má být další série předpisů týkajících se ochranných opatření v občanských věcech.

Odkazy

11. Newsletter Kompas CZ PRES

Přinášíme vám jedenácté číslo newsletteru „Kompas CZ PRES: Váš měsíční průvodce předsednictvím ČR v Radě EU“, ve kterém Sekce pro evropské záležitosti pravidelně informuje o aktuálním dění v oblasti příprav historicky druhého českého…

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

5 km běh přátelství ve dvojici 🏃‍♂️🏃‍♀️ startuje už zítra! Registrace jsou stále otevřené, tak nezmeškejte šanci být součástí této skvělé akce na začátku českého předsednictví EU.

Více: bit.ly/3IippzX

------

5k friendship run in pairs 🏃‍♂️🏃‍♀️ starts tomorrow! Registration is still open, so don't miss your chance to be a part of this amazing event at the beginning of the Czech EU Presidency.

More: bit.ly/3yvXUzo
... Zobrazit víceZobrazit méně

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.