Zaměstnanost a sociální věci v červnu 2011

04.07.2011
Euroskop

Organizované zájmy chtějí jednat o směrnici o pracovní době, Pravidla pro čerpání z Evropského globalizačního fondu mají zůstat rozvolněna až do konce roku 2013

Organizované zájmy chtějí jednat o směrnici o pracovní době

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003 o některých aspektech úpravy pracovní doby

Pozadí

Revize směrnice, kterou se instituce EU zabývají od roku 2004 a na jejímž původním návrhu (KOM(2004)607) se v roce 2009 v dohodovacím řízení neshodly, Komise oživila na konci roku 2009 (více zde). Komise v březnu 2010 oficiálně požádala sociální partnery, aby se vyjádřili k možnostem nové revize směrnice, a v prosinci 2010 uveřejnila sdělení o otevření druhé fáze jednání a také zprávu hodnotící implementaci platné směrnice č. 2003/88 (více zde). Komise 25. 3. 2011 ukončila se zástupci sociálních partnerů konzultace k revizi směrnice (více zde).

Klíčové doby a stav projednávání

Organizace BusinessEurope reprezentující zaměstnavatele vyzvala 10. 6. 2011 odbory zastoupené organizací ETUC k jednáním o revizi směrnice o pracovní době, která by navázala na oficiální konzultace z března 2011 (více zde).

ETUC po svém jednání 28. 6. 2011 tuto výzvu přijala. ETUC považuje bezpečnost a zdraví pracovníků za prioritu. Revize směrnice by měla obsahovat všechny problematické body, na kterých předchozí několikaletá jednání ztroskotala. Zaměstnavatelé se chtějí naopak soustředit jen na řešení otázky pracovní pohotovosti, náhradního odpočinku a na placenou dovolenou. Pokud tato jednání selžou, představí Komise do konce roku 2011 vlastní podobu revize včetně tzv. hodnocení dopadu.

Odkazy

Pravidla pro čerpání z Evropského globalizačního fondu mají zůstat rozvolněna až do konce roku 2013

Komise 10. 6. 2011 navrhla, aby relativně přísná pravidla pro čerpání prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EGF), zavedená nařízením č. 1927/2006, zůstala rozvolněna i v letech 2012 a 2013.

Pozadí

EGF vznikl v lednu 2007 s cílem finančně napomáhat podnikatelským subjektům, jež se dostaly do existenčních obtíží v důsledku globalizace. Ročně disponuje 500 mil. €, přičemž běžně se z nich vyčerpá jen zlomek. V červnu 2009 bylo v Úředním věstníku EU přesto uveřejněno nařízení č. 546/2009, které podmínky pro čerpání z EGF rozvolňuje. Platnost této normy je omezena do 31. 12. 2011. Komise ale s ohledem na fakt, že důvody, kvůli nimž byla revize původního nařízení č. 1927/2006 provedena, údajně ještě nepominuly, navrhla, aby byla platnost nařízení č. 546/2009 prodloužena až do 31. 12. 2013.

Klíčové body

Podniky by měly být i nadále oprávněny (skrze členské státy) žádat o prostředky z EGF i v případech, že propustí jen 500 zaměstnanců (namísto 1000 uvedených v nařízení č. 1927/2006), a to nejen v důsledku globalizace, ale i v důsledku jiných okolností (typicky v důsledku doznávající hospodářské krize).

Spoluúčast ze strany EU zůstane na 65 % (nařízení č. 1927/2006 uvádí 50 %), stejně jako možnost využívat prostředky z EGF namísto 12 měsíců (v nařízení č. 1927/2006) po dobu dvojnásobnou.

Předpokládaný další vývoj

Revizi nařízení č. 546/2009 by měla schválit Rada za spolurozhodování EP.

Prozatím ale není k dispozici písemná podoba návrhu, jejž by měly obě instituce dostat na stůl.

Odkazy

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

☄️🔭🚀 Zajímá vás, co se za poslední měsíc událo v oblasti evropského vesmírného výzkumu? Přečtěte si náš přehled evropských vesmírných aktivit ➡ https://euroskop.cz/2022/09/30/prehled-evropskych-vesmirnych-aktivit-za-zari-2022/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.