Proces modernizace ve vztazích mezi EU a Ruskem


Lukáš Tichý, 12. ledna 2011, psáno pro Euroskop

Debata o modernizaci Ruska probíhá napříč ruskou společností a politickými elitami. Panuje shoda, že pro její dosažení je nutná spolupráce se Západem, zejména s EU. Moskva s unií 1. června 2010 oficiálně uzavřela Partnerství pro modernizaci. Na summitu EU-Rusko v Bruselu 7. prosince 2010 obě strany prezentovaly první Zprávu o činnosti.

Vztahy mezi EU a Ruskem jsou pevně ukotveny v institucionálním a politickém rámci spolupráce. Zahrnují dvakrát do roka pořádání summitu EU-Rusko na nejvyšší úrovni, 20 sektorových dialogů, koncept čtyř společných prostor a přeshraniční spolupráci v rámci tzv. Severní dimenze.

Evropská unie je nejvýznamnějším obchodním partnerem Ruska i největším zahraničním investorem. V roce 2008 dosáhly přímé zahraniční investice objemu 25 miliard eur. Právě proto se podle zprávy publikované Centrem EU-Rusko na začátku roku 2010 převážná většina ruských politických činitelů domnívá, že modernizaci Ruska je možné uskutečnit pomocí spolupráce s unií.

Russian President Dmitry Medvedev speaks at a congress of the United Russia party in St. Petersburg, Russia, Saturday, Nov. 21, 2009. Medvedev on Saturday sharply criticized officials in the dominant Kremlin-backed party for violations in recent regional elections, saying it must learn to win fairly.(AP Photo/Dmitry Lovetsky)
Propagátorem ruské modernizace a tváří vůči EU je prezident Dimitrij Medveděv (foto: čtk)


Rozdílné představy

Představy obou stran o Partnerství se od počátku liší. EU doufá, že modernizace přispěje k vytvoření více demokratického, zodpovědného a otevřeného Ruska, ikdyž neignoruje ani více praktická témata. Moskva klade důraz na ekonomické vztahy, což dokazuje i jeho vize formulovaná v Memorandu z dubna 2010.

Ačkoliv ruský prezident Dmitrij Medveděv hovoří o potřebě rozsáhlých změn od občanské společnosti po armádu, jeho hlavním cílem je přeměna Ruska z producenta surovin na dynamickou ekonomiku. Medveděvův článek „Rusko vpřed! nebo výroční vystoupení před členy vlády a oběma komorami parlamentu v listopadu 2009 zdůrazňuje hlavně technologie, ekonomiku, energetiku, vzdělání a výzkum.


Otevřený konec ruské modernizace

Ruská představa o inovaci se však zaměřuje na velkolepé projekty, například veřejně financovaný institut nanotechnologie, státem vlastněné banky, státní korporace atd., které mohou pro inovaci ruské ekonomiky představovat paradoxně i překážku. Problematický je také státem řízený přístup k ekonomickým změnám, zejména díky hierarchické a neefektivní byrokracii dnešního Ruska. V současném ruském obchodním prostředí také dominuje silná monopolizace, všudypřítomná korupce, rozporuplné zákony a pomalé soudy.

Naději na úspěch Partnerství dává institut koordinátorů, kteří společně s představiteli sektorových dialogů EU-Rusko mohou úzce spolupracovat při provádění modernizačních projektů a navrhovat pracovní plány. Záměrem je i průběžné monitorování a výměna představ o hlavních oblastech spolupráce, což by mělo zvýšit efektivitu a relevanci Partnerství pro modernizaci.

Partnerství pro modernizaci – vybrané body spolupráce EU-Rusko

Společné prohlášení EU a Ruska z června 2010, oficiálně představené v Rostově na Donu, obsahuje okruhy spolupráce od energetiky a ekonomiky, přes výzkum, vědu a vzdělání a technologickou spolupráci, až po sbližování právních předpisů. Seznam není vyčerpávající a další témata mohou být přidány podle potřeby.

  • rozšíření příležitostí k investování v klíčových odvětvích, které podnítí růst a inovaci
  • posilování dvoustranných obchodních vztahů a podpora malých a středních podniků
  • podpora energetické účinnosti a snižování energetické náročnosti
  • posílení spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje
  • zajištění efektivního fungování soudnictví a posílení boje proti korupci
  • spolupráce mezi kosmickými agenturami

Konkrétním projektem je například letos zahájená výstavba nového východního kosmodromu na ruském Dálném východě, s cílem uskutečnit první kosmický start v roce 2015.

Důležitá je spolupráce v rámci inovačního centra Skolkovo, kde se mohou uplatnit zkušenostmi Evropského institutu pro inovace a technologie nebo spolupráce v jaderné energetice, která má pevný právní rámec v dohodě mezi Ruskem a EUROATOM.

První zpráva

První Zpráva o výsledcích Partnerství, vydaná při příležitosti bruselského summitu v prosinci 2010, konstatuje za prvních šest měsíců projektu některé úspěchy. Brusel a Moskva se dohodly na prohloubení bilaterálních obchodních vztahů a posílení spolupráce v rámci podpory malých a středních podniků.

V rámci energetické spolupráce byly zahájeny projekty ke zlepšení energetické bezpečnosti a účinnosti. V oblasti výzkumu a vývoje má dojít k posílení aktivní role Ruska v rámcových programech Evropské Unie, zatímco EU se více zapojí do ruských federálních programů.

Dialog o vesmírné koordinaci vyústil v řadu společných aktivit, jako je například příprava dohody o globálním navigačním satelitním systému Galileo a Glonass.

Pokud jde o efektivní fungování soudnictví a rule of law, obě strany se dohodly na realizaci projektu v rámci Rady Evropy na podporu zřízení odvolacího systému pro trestní a občanskoprávní soudní řízení v Rusku.

Ve vzájemných vztazích existují ale také přetrvávají neshody, které brání efektivnější spolupráci. Jedná se například o sankce vůči Íránu, budoucí směřování Ukrajiny, zrušení vízové povinnosti pro občany Ruské federace, zajištění stabilních dodávek ropy a plynu atd.

Summit EU-Rusko ze 7. prosince 2010 (anglicky)

Pracovní plán Partnerství pro modernizaci (anglicky)

Zpráva o pokroku (anglicky)

Autor: Lukáš Tichý, Ústav mezinárodních vztahů

V Brně začalo modelové zasedání institucí EU

Celkem padesát středoškolských studentů z Česka a Slovenska se sjelo do Brna, kde je čeká čtyřdenní program skládající se nejenom ze samotné simulace legislativního procesu EU, ale také diskusí s odborníky na…

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

🏛️ V Brně začalo modelové zasedání institucí EU ➡️ Celkem 50 středoškolských studentů z ČR a Slovenska čeká čtyřdenní program skládající se ze simulace legislativního procesu EU a diskusí s odborníky na různá témata spojena s evropskými záležitostmi 🇪🇺

https://euroskop.cz/2023/01/26/v-brne-zacalo-modelove-zasedani-instituci-eu/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.