Institucionální záležitosti v prosinci 2010

07.01.2011 Euroskop EU dosáhla kompromisu stran evropské občanské iniciativy, Rada: Irská půjčka schválena, EP na prosincovém plénu nakonec schválil nový návrh rozpočtu pro rok 2011, Evropská rada: Návrh stálého mechanismu…

Pokračovat ve čteníInstitucionální záležitosti v prosinci 2010

Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v prosinci 2010

07.01.2011 Euroskop Rada: Trestejme dopravní přestupky spáchané v jiném členském státě EU, Rada pro oblast spravedlnosti a vnitřních věcí poprvé prakticky použila mechanismus posílené spolupráce, Komise: Návrh na revizi nařízení…

Pokračovat ve čteníSpravedlnost, svoboda a bezpečnost v prosinci 2010

Vnitřní trh v prosinci 2010

07.01.2011 Euroskop Rada podpořila pokračování státní pomoci těžbě černého uhlí do roku 2018, Komise navrhla ve věci patentů tzv. posílenou spolupráci, EP podporuje přísnější regulaci ratingových agentur, Rada se shodla…

Pokračovat ve čteníVnitřní trh v prosinci 2010

Výchova, vzdělání a mládež v prosinci 2010

07.01.2011 Euroskop EP: EU bude mít speciální označení „evropské dědictví"EP: EU bude mít speciální označení „evropské dědictvíNávrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí opatření Evropské unie pro označení…

Pokračovat ve čteníVýchova, vzdělání a mládež v prosinci 2010

Zaměstnanost a sociální věci v prosinci 2010

07.01.2011 Euroskop Členské státy jsou proti delší plně placené mateřské dovolené, EP zamítl udělování jednotných povolení pro práci a pobyt, Komise: Druhé kolo konzultací o směrnici o pracovní době zahájenoČlenské…

Pokračovat ve čteníZaměstnanost a sociální věci v prosinci 2010

Zemědělství a rybolov v prosinci 2010

07.01.2011 Euroskop Komise přijala návrh opatření ke stabilizaci mléčného sektoru, Komise přijala legislativní balík týkající se kvality potravinKomise přijala návrh opatření ke stabilizaci mléčného sektoruNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady,…

Pokračovat ve čteníZemědělství a rybolov v prosinci 2010