Seznam otevřených veřejných konzultací

15.12.2010
Euroskop

Veřejné konzultace otevřené k 15. prosinci 2010

Popis konzultace

Oblast

Konzultace otevřena do

Možná revize směrnice č. 2001/37 o tabákových výrobcích

Veřejné zdraví

17. 12. 2010

Finanční reportování nadnárodních společností po jednotlivých zemích, v nichž působí

Vnitřní trh

22. 12. 2010

Zelená kniha o budoucnosti pomoci z rozpočtu EU třetím zemím

Rozvoj

31. 12. 2010

Harmonizace práva týkajícího se cenných papírů

Vnitřní trh

1. 1. 2011

Program „Evropa pro občany 2014-2020

Právo, svoboda a bezpečnost

5. 1. 2011

Revize směrnice č. 1999/32 týkající se redukce obsahu síry v některých tekutých palivech

Životní prostředí

5. 1. 2011

Nové iniciativy v oblasti regulace ratingových agentur

Vnitřní trh

7. 1. 2011

Budoucnost evropských měst kultury

Kultura

12. 1. 2011

Komplexní přístup Komise k ochraně osobních dat v EU

Právo, svoboda a bezpečnost

15. 1. 2011

Zelená kniha o zvýšení dopadu rozvojové politiky EU

Rozvoj

17. 1. 2011

Zveřejnění firemních neúčetních informací

Vnitřní trh

24. 1. 2011

Implementační zpráva Aarhuské úmluvy

Životní prostředí

24. 1. 2011

Hodnocení dopadu návrhů o společné zemědělské politice po roce 2013

Zemědělství a rozvoj venkova

25. 1. 2010

Implementační opatření druhého stupně ke směrnici č. 2009/138

Vnitřní trh

26. 1. 2010

Aktivní a zdravé stárnutí – Evropské partnerství pro inovaci

Veřejné zdraví

28. 1. 2011

Trh jazykového průmyslu

Mnohojazyčnost

31. 1. 2011

Revize směrnice o zprostředkování pojištění

Vnitřní trh

31. 1. 2011

Legislativní kroky k iniciativě týkající se balíčků retailových investičních produktů

Vnitřní trh

31. 1. 2011

Závěry páté zprávy o hospodářské a sociální kohezi

Regionální politika

31. 1. 2011

Možnosti vývoje směrem k evropskému smluvnímu právu pro spotřebitele a podniky

Právo, svoboda a bezpečnost

31. 1.2011

Zelená kniha o rozšíření použití elektronických výběrových řízení v EU

Vnitřní trh

31. 1. 2011

Vhodnost nastavení cílů pro recyklaci bioodpadu

Životní prostředí

31. 1. 2011

Legislativní změny směrnice UCITS

Vnitřní trh

31. 1. 2011

Přezkum pokynů k poskytnutí pomoci na záchranu a restrukturalizaci

Hospodářská soutěž

2. 2. 2011

Revize směrnice MiFID

Vnitřní trh

2. 2. 2011

Možná náhrada Rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace

Konkurenceschopnost a inovace

4. 2. 2011

Třetí fáze obchodování s povolenkami před rokem 2013 („předčasné aukce)

Životní prostředí

7. 2. 2011

Politika auditu – poučení z krize

Vnitřní trh

8. 2. 2011

Podpora a uznávání neformálního vzdělávání

Vzdělávání

9. 2. 2011

Budoucnost environmentálního finančního nástroje LIFE+

Životní prostředí

15. 2. 2011

Posílení implementace vnitřního trhu s motorovými vozidly

Podnikání

16. 2. 2011

Budoucnost kofinancování Natura 2000

Životní prostředí

17. 2. 2011

Posílení sankčních mechanismů ve finančním sektoru

Vnitřní trh

19. 2. 2011

Změna nařízení. 1185/2003 o odstraňování žraločích ploutví na palubě plavidel

Námořní záležitosti a rybolov

21. 2. 2011

Akt o vnitřním trhu

Vnitřní trh

28. 2. 2011

Zelená kniha o budoucnosti DPH

Daně

31. 5. 2011

Poznámka: Tučně jsou vyznačeny nově zařazené konzultace

Odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.