Doprava v květnu 2010

04.06.2010
Euroskop

EP: přestupky proti „sociálním předpisům“ v dopravě se musí trestat srovnatelně

EP: přestupky proti „sociálním předpisům v dopravě se musí trestat srovnatelně

Návrh zprávy o sankcích v případě vážného porušení sociálních předpisů v silniční dopravě (2009/2154(INI))

Plénum EP 18. 5. 2010 přijalo zprávu Helly Ranner (z vlastní iniciativy výboru TRAN), jejímž hlavním poselstvím je zajištění „srovnatelnosti výše sankcí (primárně pokut) za přestupky proti „sociálním předpisům v dopravě (doba jízdy, doba odpočinku, pracovní podmínky ap.) napříč celou EU.

Pozadí

Cílem zprávy je upozornit na neuspokojivou implementaci řady unijních předpisů (mj. nařízení č. 3821/85, nařízení č. 561/2006 či směrnice č. 2006/22), zejm. z toho důvodu, že nejsou ve všech svých parametrech adekvátně formulovány. Výbor TRAN o textu hlasoval v dubnu 2010.

Klíčové body

Zpráva kritizuje nejen různé metody klasifikace závažnosti přestupků, ale také různou výši pokut v jednotlivých členských státech (podle Komise, resp. dokumentu KOM(2009)225, od 58 € do 5 tis. €). Podle názoru výboru TRAN by členské státy měly zavést minimální a maximální výše pokut za jednotlivé přestupky, např. na základě čl. 83 Smlouvy o fungování EU.

Otázka různých cenových hladin v různých zemích by měla být zohledněna jen okrajově. Naopak by se měl např. zvýšit počet kontrol na silnicích a počet parkovacích míst pro kamiony (a povědomí o nich), aby řidiči mohli dodržovat povinné doby odpočinku.

Stav projednávání a předpokládaný další vývoj

Přijatá zpráva, proti níž se postavili pouze konzervativní poslanci v EP, nemá na členské státy ani Komisi žádný bezprostřední vliv.

Z hlediska merita věci je signifikantní, že EP navrhuje opatření, na jejichž realizaci (včetně finančního zajištění) se nemá podílet on sám, resp. EU, ale primárně členské státy.

Odkazy

Přibývá dezinformací v ČR

Až 75 % občanů ČR si myslí, že počet a intenzita dezinformací v ČR se navyšuje. Zároveň většina souhlasí s tvrzením, že sociální sítě zesilují a zviditelňují emocionální a zároveň

Jak vesmírný program EU pomáhá v oblasti Arktidy?

Polární regiony jsou jednou z oblastí, kde je změna klimatu, která ovlivňuje celou zeměkouli, zvláště výrazná. Zejména oblasti Arktidy proto věnuje zvýšenou pozornost i integrovaný vesmírný programu EU, díky kterému má

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

V dalším díle podcastu Věcně o Evropě si můžete poslechnout rozhovor s tiskovým mluvčím ministra pro evropské záležitosti @MikulasBek Markem Zemanem. Jak chce vést komunikaci o Evropské unii? Co očekává od předsednictví ČR v Radě EU? Jak sám vnímá EU? ➡️ https://euroskop.cz/2022/05/11/vecne-o-evrope-marek-zeman-o-komunikaci-o-evropskych-zalezitostech/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.