AKTUALIZACE: Veřejná konzultace o revizi účetních směrnic

28.08.2009
Euroskop

Poté, co byla 30. dubna 2009 uzavřena veřejná konzultace týkající se revize čtvrté a sedmé účetní směrnice, vyhotovila Komise před nedávnem vyhodnocení zaslaných příspěvků.

Consultation Paper on Review of the Accounting Directives

1. Pozadí

Čtvrtá i sedmá účetní směrnice slouží jako základ pro fungování účetních uzávěrek. Za více než dvacet let jejich existence však kromě několika změn neprošly zásadní revizí. Komise se v konzultaci zaobírala především následujícími tématy:

  • odpuštění každoročního auditu malým podnikům;
  • návrh, aby střední podniky byly zahrnuty buď do kategorie malých, či do kategorie velkých podniků;
  • zavedení „mikropodniků (obrat méně než 1 mil. € ročně a 10 či méně zaměstnanců);
  • podpora fungování portálů e-government;
  • malé podniky by měly zveřejňovat jen velmi omezený počet finančních dat.

2. Klíčové obsahové body vyhodnocení Komise

Komise shledala všeobecnou podporu především pro navrhovaný přístup bottom-up, tedy od nejmenších k největším; v dnešní době převládá spíše přístup opačný. Účetní pravidla by se měla nově přizpůsobit primárně malým firmám. Malou podporu vyjádřili zainteresovaní aktéři omezení počtu kategorií podniků (zrušení kategorie středních firem). Stejně tak ohodnotili omezení povinnosti publikovat výroční zprávy v případě středních podniků či zrušení povinnosti malých podniků vypracovávat každoroční audit.

3. Postoj České republiky

  • Ministerstvo financí ČR především nevěří navrhovanému přístupu bottom-up vůči firmám. Tvrdí, že současný systém základních podmínek pro velké firmy a k tomu stanovených výjimek pro firmy malé je efektivnější. Navrhovaný režim by vedl k tomu, že k základním podmínkám pro malé firmy by se akumulovalo značné množství pravidel pro firmy velké.
  • V otázce kategorizace firem malé-střední-velké se ministerstvo domnívá, že jednotlivé hranice mezi kategoriemi jsou nastaveny příliš vysoko a neodpovídají ekonomickému prostředí v České republice.
  • Česká republika je proti tomu, aby bylo malým firmám odpuštěno zveřejňování účetnictví. Takové privilegium by měly obdržet pouze mikropodniky.

4. Očekávaný vývoj

Komise ve svém shrnutí naznačila další obecné kroky týkající se budoucnosti čtvrté a sedmé účetní směrnice. Před zveřejněním konkrétního legislativního návrhu mají být vedeny další rozhovory s klíčovými aktéry na trhu a se členskými státy.

Seznam odkazů

Dokumenty

Další odkazy

EU± // Evropská digitální agenda

Digitální ekonomika je jednou z nejrychleji se rozvíjejících oblastí lidské činnosti. Pandemie covidu-19 z tohoto hlediska hrála zásadní roli a je vysoce pravděpodobné, že přechod do virtuálního světa bude nadále

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

👉 Již v sobotu se od 17:30 v prostorách Fakulty sociálních studií v Brně uskuteční akce s názvem Česko tváří Evropy: veřejná diskuse k předsednictví České republiky v Radě EU. Pozvání do diskuse přijali:
➡ Michaela Šojdrová, poslankyně Evropského parlamentu
➡ Markéta Pitrová, docentka na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií na FSS MU
➡ Jan Jakovljevič, Oddělení pro komunikaci předsednictví ČR v Radě EU

Těšíme se na vás spolu s Kancelář Evropského parlamentu, Europe Direct Brno, Eurocentrum Brno a Evropské příležitosti pro mladé!
... Zobrazit víceZobrazit méně

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.