AKTUALIZACE: Návrh směrnice o průmyslových emisích

29.06.2009
Euroskop

Rada přijala politickou dohodu týkající se průmyslových emisí.

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) (KOM(2007)844)

1. Stav legislativního procesu

Rada pro životní prostředí přijala na zasedání 24. června 2009 v Lucemburku politickou dohodu týkající se návrhu směrnice IPPC. Poté, co bude formálně převedena do společného postoje, ji dostane k projednání Evropský parlament.

Rada o návrhu rozhodovala kvalifikovanou většinou. Směrnice si klade za cíl zlepšit místní podmínky v členských státech podporou prevence, kontrolou a koordinovaným postupem při omezování znečištění vzduchu, vody a půdy. Návrh reguluje emise síry, dusíku, azbestu, těžkých kovů nebo prachu. Emise CO2 nejsou ve směrnici zahrnuty.

1.1. Klíčové obsahové body politické dohody

  • Zpřísnit emisní limity pro velká zařízení (elektrárny, metalurgie, rafinérie) jejich přiblížením k BAT (nejlepší dostupné technologie) do roku 2016.
  • Limity BAT budou aplikovány na nová zařízení dva roky od vstupu směrnice v platnost.
  • Starší zařízení budou disponovat přechodným obdobím pro aplikaci BAT, a to do roku 2020 (emise se musí podle plánu vypracovaného každým členským státem snižovat v období let 2016-2019).
  • Zařízení spalující domácí uhlí nebo lignit budou snižovat emise síry na 97 % pro velké elektrárny s příkonem nad 300 MW.
  • Po vydání nových BREFs (evropské BAT referenční dokumenty schválené Komisí) musejí být relevantní integrovaná povolení aktualizována do pěti let.
  • Zařízení s příkonem do 20 MW a 100 tun „bezpečného odpadu denně budou z působnosti směrnice vyňata.
  • Rada bude do budoucna jednat o možnosti zavést systém výměny emisí síry a dusíku.
  • Rada ponechala článek 16 odst. 4 směrnice o možnosti států udělit výjimky z emisních limitů (socioekonomické, regionální důvody aj.).

1.2. Sporné body

Z hlediska ochrany životního prostředí byl návrh směrnice považován šesti státy (Dánskem, Německem, Francií, Rakouskem, Irskem a Nizozemím) za nedostatečný. Tyto státy mohly se svými 95 hlasy v Radě vytvořit blokační menšinu a návrh zablokovat. Postoj změnilo ale Nizozemí (13 hlasů).

2. Očekávaný vývoj

Evropský parlament má nyní čtyři měsíce na projednání a vyjádření se k návrhu směrnice ve druhém čtení.

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) (KOM(2007) 844)

Připojené dokumenty: SEK(2007)1679, SEK(2007)1682

Právní báze: čl. 175 odst. 1 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: spolurozhodování

Odpovědné generální ředitelství Komise: Životní prostředí

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: ENVI (zpravodaj Holger Krahmer, Německo, ALDE)

Odpovědná formace Rady: ENVIRONMENT

Seznam odkazů

Dokumenty

Monitoring legislativního procesu

Další odkazy

Týden v EU od 28. listopadu do 4. prosince

Úvodník Kulatý stůl Národního konventu o EU Balíček k oběhovému hospodářství Strategie EU v oblasti globálního zdraví Doporučení Národního plánu obnovy Maďarska Zasedání Rady pro mládež avzdělávání Zasedání Rady pro…

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

🧑‍⚖️ Co přesně znamená Rule of Law neboli právní stát? Podle čeho se pozná, že žijeme v dobře fungujícím právním státě?

🇪🇺🎧 Odpovědi na tyto a další otázky dostanete od ministra pro evropské záležitosti @MikulasBek v podcastu BEK LADÍ EVROPU ⤵️

https://euroskop.cz/2022/12/06/bek-ladi-evropu-rule-of-law-pravni-stat/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.