AKTUALIZACE: Schvalování typu motorových vozidel (Euro VI)

19.06.2009
Euroskop

Rada na svém zasedání 8.-9. června 2009 definitivně schválila návrh nařízení na zavedení emisního standardu Euro VI.

Návrh nařízení Evropského Parlamentu a Rady o schvalování typu motorových vozidel a motorů s ohledem na emise z těžkých nákladních vozidel (Euro VI) a o přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidel (KOM(2007)851)

1. Legislativní pozadí

Komise svůj návrh předložila 21. prosince 2007, plénum Evropského parlamentu jej schválilo 16. prosince 2008. Rada 8.-9. června 2009 odsouhlasila kompromis, jejž neformálně dosáhla (s jednou výhradou Velké Británie) se zástupci Evropského parlamentu 28. května 2009.

Nové nařízení meritorně doplní/nahradí stávající legislativní úpravu týkající se tzv. emisních standardů Euro IV a Euro V, resp. zpřísní mezní hodnoty emisí z motorových vozidel (nad 2610 kg v případě kategorií M1, M2, N1, N2 a kategorií M3 a N3) pro částice a NOX. Rovněž by se měla snížit hmotnost emisí částic o 66 % a mělo by dojít k 80% snížení emisí NOX (z vozidel se vznětovými motory = faktický požadavek na zavedení tzv. uzavřených DPF filtrů) – v porovnání s normou Euro V a od 31. prosince 2012.

2. Očekávaný vývoj

Norma bude uveřejněna v Úředním věstníku EU. V platnost vstoupí dvacet dní poté. Uplatňovat se bude (v naprosté většině pasáží) od 31. prosince 2012, tj. téměř o dva roky dříve než předpokládala Komise.

Návrh nařízení Evropského Parlamentu a Rady o schvalování typu motorových vozidel a motorů s ohledem na emise z těžkých nákladních vozidel (Euro VI) a o přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidel (KOM(2007)851)

Připojené dokumenty: SEK(2007)1718, SEK(2007)1720

Právní báze: čl. 95 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: spolurozhodování

Odpovědné generální ředitelství Komise: Podniky a průmysl

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: ENVI (zpravodaj

Matthias Groote, Německo, PES)

Odpovědná formace Rady: ENVIRONMENT

Seznam odkazů

Dokumenty

Monitoring legislativního procesu

Další odkazy

Přibývá dezinformací v ČR

Až 75 % občanů ČR si myslí, že počet a intenzita dezinformací v ČR se navyšuje. Zároveň většina souhlasí s tvrzením, že sociální sítě zesilují a zviditelňují emocionální a zároveň

Jak vesmírný program EU pomáhá v oblasti Arktidy?

Polární regiony jsou jednou z oblastí, kde je změna klimatu, která ovlivňuje celou zeměkouli, zvláště výrazná. Zejména oblasti Arktidy proto věnuje zvýšenou pozornost i integrovaný vesmírný programu EU, díky kterému má

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

V dalším díle podcastu Věcně o Evropě si můžete poslechnout rozhovor s tiskovým mluvčím ministra pro evropské záležitosti @MikulasBek Markem Zemanem. Jak chce vést komunikaci o Evropské unii? Co očekává od předsednictví ČR v Radě EU? Jak sám vnímá EU? ➡️ https://euroskop.cz/2022/05/11/vecne-o-evrope-marek-zeman-o-komunikaci-o-evropskych-zalezitostech/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.