SPECIÁL: Seznam otevřených veřejných konzultací

10.06.2009
Euroskop

Všechny otevřené veřejné konzultace, k nimž se může krom zainteresovaných aktérů ve většině případů vyjádřit i nejširší veřejnost se zájmem o problematiku legislativy EU.

Seznam shrnuje všechny aktuálně probíhající veřejné konzultace a řadí je vzestupně podle termínů, do nichž se lze té které konzultace zúčastnit. Současně nahrazuje všechny seznamy, jež zde byly na toto téma uveřejněny dříve.

Podrobnější texty jsme dosud věnovali veřejné konzultaci týkající se přepracovaných pokynů pro posuzování dopadů, veřejné konzultaci reflektující regulaci roamingu (zde a zde), modernizaci systému zajišťování ropných rezerv, veřejné konzultaci týkající se liberalizace informování o léčivech, směrnici o energetické náročnosti budov, vytvoření statutu evropské nadace, veřejné konzultaci o revizi účetních směrnic a šesti zeleným knihám – zelené knize o územní soudržnosti, zelené knize o jakosti zemědělských produktů, zelené knize o kolektivním odškodnění spotřebitelů, zelené knize o pracovnících ve zdravotnictví, zelené knize o biologickém odpadu a zelené knize o transevropských dopravních sítích (TEN-T).

Popis konzultace

Oblast

Cílová skupina

Konzultace otevřena do

Harmonizace práva cenných papírů

Vnitřní trh

Stakeholdeři

11. června 2009

Informačních a komunikační technologie pro nízkouhlíkovou společnost (low-carbon society)

Informační společnost

Stakeholdeři

14. června 2009

Konzultace týkající se výcviku řidičů a dopravně-bezpečnostního vzdělávání

Doprava

Stakeholdeři

22. června 2009

Unijní pravidla poskytování státní pomoci při veřejném financování sítí vysokorychlostního internetu

Hospodářská soutěž, Informační společnost

Stakeholdeři

22. června 2009

Konzultace týkající se designu coby „motoru inovace zaměřené na uživatele

Podnikání

Stakeholdeři

26. června 2009

Zelená kniha o kolektivním odškodnění spotřebitelů

Spotřebitelé

Stakeholdeři

3. července 2009

Implementace připravovaného nařízení týkajícího se stanovení limitů reziduí farmakologicky účinných látek

Vnitřní trh

Stakeholdeři

6. července 2009

Následky uplynutí platnosti nařízení č. 1407/2002 o státní podpoře uhelnému průmyslu

Energie

Stakeholdeři

15. července 2009

Sdělení Komise o evropském finančním dohledu

Vnitřní trh

Stakeholdeři

15. července 2009

Přístup k revizi směrnice č. 94/25 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se rekreačních plavidel

Vnitřní trh

Veřejnost

17. července 2009

Revize směrnice č. 94/19 o systémech pojištění vkladů

Vnitřní trh

Stakeholdeři

27. července 2009

Konzultace týkající se možného označení roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity

Zaměstnanost a sociální věci

Stakeholdeři

31. července 2009

Stanovení termínů pro migraci k SEPA (Single Euro Payments Area)

Vnitřní trh

Stakeholdeři

3. srpna 2009

Čtvrtá úprava Přílohy II směrnice o vozidlech s ukončenou životností (ELV Directive)

Životní prostředí

Stakeholdeři

3. srpna 2009

Konzultace týkající se reformy společné rybolovné politiky

Zemědělství a rybolov

Stakeholdeři

31. prosince 2009

Seznam odkazů

Nově vypsané výběrové řízení v agentuře Frontex

Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (zkráceně Frontex) hledá vhodné kandidáty na post „vedoucího pracovníka v logistické jednotce“ („Heads of Sector in Logistics Unit“). Informace o náplni práce, požadavcích na…

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Evropu již dlouhé týdny sužuje extrémní sucho spojené s vysokými teplotami. Jedním z nejviditelnějších dopadů nízkých srážek je snížení průtoků hlavních evropských řek. Problémy zaznamenávají řeky ve Francii, Rýn, Dunaj či italský Pád. Více najdete zde ➡️ https://euroskop.cz/2022/08/18/vysychajici-evropske-reky-vice-nez-polovina-uzemi-eu-se-potyka-s-extremnim-suchem/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.