AKTUALIZACE: Návrh směrnice o průmyslových emisích

23.03.2009
Euroskop

Plénum Evropského parlamentu přijalo návrh revize směrnice IPPC.

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) (KOM(2007)844)

1. Stav legislativního procesu

Evropský parlament přijal 10. března 2009 v prvním čtení Krahmerovu zprávu týkající se integrované prevence a omezení znečištění (poměrem hlasů 402:189:54).

1.1. Postoj Evropského parlamentu

  • Posílení implementace nejlepších dostupných technik (BAT).
  • Zpřísnění limitů pro určitá spalovací zařízení a látky (SO2, NOX nebo CO).
  • Vytvoření „bezpečnostní sítě, kterou znečišťovatelé nemohou překročit.
  • Stanovení emisních limitů ve shodě s BAT s možností individuální úpravy podle místní situace.
  • Nezařazení zařízení s kapacitou méně než 50 MW a provozem menším než 500 hodin ročně.
  • Výjimka pro zdravotnická zařízení.
  • Zamítnutí návrhu Komise na rozšíření působnosti směrnice na intenzivní chov drůbeže a na rozlišení mezi různými druhy drůbeže.
  • Směrnice se bude týkat pouze zařízení s kapacitou 40 000 kusů drůbeže.
  • Větší flexibilita a snížení administrativní zátěže.

2. Očekávaný vývoj

Rada ministrů se bude snažit dosáhnout politické dohody na svém zasedání 25. června 2009.

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) (KOM(2007) 844)

Připojené dokumenty: SEK(2007)1679, SEK(2007)1682

Právní báze: čl. 175 odst. 1 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: spolurozhodování

Odpovědné generální ředitelství Komise: Životní prostředí

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: ENVI (zpravodaj Holger Krahmer, Německo, ALDE)

Odpovědná formace Rady: ENVIRONMENT

Seznam odkazů

Dokumenty

Monitoring legislativního procesu

Další odkazy

Týden v EU od 28. listopadu do 4. prosince

Úvodník Kulatý stůl Národního konventu o EU Balíček k oběhovému hospodářství Strategie EU v oblasti globálního zdraví Doporučení Národního plánu obnovy Maďarska Zasedání Rady pro mládež avzdělávání Zasedání Rady pro…

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

🧑‍⚖️ Co přesně znamená Rule of Law neboli právní stát? Podle čeho se pozná, že žijeme v dobře fungujícím právním státě?

🇪🇺🎧 Odpovědi na tyto a další otázky dostanete od ministra pro evropské záležitosti @MikulasBek v podcastu BEK LADÍ EVROPU ⤵️

https://euroskop.cz/2022/12/06/bek-ladi-evropu-rule-of-law-pravni-stat/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.