AKTUALIZACE: Směrnice o zdaňování úspor

09.03.2009
Euroskop

Výbor ECON má 31. března 2009 přijmout zprávu týkající se návrhu revize směrnice č. 2003/48 o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb. Návrh jeho zprávy je předmětem debaty od 16. prosince 2008, kdy byl zveřejněn.

Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb (KOM(2008)727)

1. Legislativní pozadí

Komise svůj návrh předložila ze dvou vzájemně provázaných důvodů: kvůli zamýšlenému legislativnímu zamezení daňovým únikům v EU a kvůli precizaci stávajících pravidel ve směrnici č. 2003/48 (více zde).

Cílem návrhu je umožnit, aby příjmy z úspor v podobě úrokových plateb vyplacené v jednom členském státě jejich skutečným vlastníkům, kteří jsou fyzickými osobami s bydlištěm v jiném členském státě, podléhaly účinnému zdanění v souladu s právními předpisy státu, ve kterém mají bydliště, a to s ohledem na nové spořící produkty a/nebo chování investorů.

2. Klíčové obsahové body návrhu zprávy ECON

Zpravodaj Benoît Hamon (Francie, PES) navrhuje, aby se výsledná norma vztahovala na více jurisdikcí i subjektů a právních uspořádání (což předpokládá další aktivitu Komise na tomto poli). Ke zpřísnění by mělo dojít i v oblasti příjmů, na které se má směrnice vztahovat.

  • Výjimky uplatňované v případě Rakouska, Belgie a Lucemburska (více zde) by se rozhodně neměly stát trvalými.
  • Revize, jíž návrh Komise do budoucna předpokládá, by se měla dotknout zejména rozšíření oblasti působnosti směrnice na další zdroje příjmů (zejména dividendy a kapitálové zisky) a na platby právnickým osobám.

3. Očekávaný vývoj

Výbor ECON má svou zprávu schválit 31. března 2009. Plénum by mělo své první (a jediné) čtení návrhu završit 23. dubna 2009 (Evropský parlament je v dané otázce pouze konzultován).

Rada ECOFIN se pak (v první polovině roku 2009) uskuteční ještě 5. května 2009 a 9. června 2009.

Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb (KOM(2008)727)

Připojené dokumenty: SEK(2008)2767, SEK(2008)2768

Právní báze: čl. 94 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: konzultace

Odpovědné generální ředitelství Komise: Daně a cla

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: ECON (zpravodaj Benoît Hamon, Francie, PES)

Odpovědná formace Rady: ECOFIN

Seznam odkazů

Monitoring legislativního procesu

Další odkazy

Přibývá dezinformací v ČR

Až 75 % občanů ČR si myslí, že počet a intenzita dezinformací v ČR se navyšuje. Zároveň většina souhlasí s tvrzením, že sociální sítě zesilují a zviditelňují emocionální a zároveň

Jak vesmírný program EU pomáhá v oblasti Arktidy?

Polární regiony jsou jednou z oblastí, kde je změna klimatu, která ovlivňuje celou zeměkouli, zvláště výrazná. Zejména oblasti Arktidy proto věnuje zvýšenou pozornost i integrovaný vesmírný programu EU, díky kterému má

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

V dalším díle podcastu Věcně o Evropě si můžete poslechnout rozhovor s tiskovým mluvčím ministra pro evropské záležitosti @MikulasBek Markem Zemanem. Jak chce vést komunikaci o Evropské unii? Co očekává od předsednictví ČR v Radě EU? Jak sám vnímá EU? ➡️ https://euroskop.cz/2022/05/11/vecne-o-evrope-marek-zeman-o-komunikaci-o-evropskych-zalezitostech/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.