AKTUALIZACE: Návrh směrnice o průmyslových emisích

04.03.2009
Euroskop

Ministři pro životní prostředí vedli 2. března 2009 diskuzi k návrhu směrnice o IPPC.

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) (KOM(2007)844)

1. Stav legislativního procesu

Rada ve formaci pro životní prostředí jednala 2. března 2009 o návrhu směrnice týkající se regulace průmyslových emisí.

Rada se shodla (většinově nebo částečně) na:

  • Zpřísnění referenčních dokumentů (BREFs) týkajících se nejlepších dostupných technik (BAT) pod podmínkou možnosti udělovat výjimky transparentně.
  • Potřebě přísnosti, spravedlnosti a flexibility pro dané autority.
  • Uvalení emisních limitů spojených s BAT na všechna nová velká zařízení do roku 2016. Některé delegace vznesly námitku, jakým způsobem tohoto data dosáhnou u již existujících zařízení. Poukázaly na vysoké náklady a nebezpečí při zajišťování energetických dodávek. Odklad do roku 2020 navrhly Rumunsko (vysoká závislost na hnědém uhlí) a Malta, rok 2023 Velká Británie (přechod na nízkouhlíkovou spotřebu) a 2025 Slovinsko.
  • Možnosti rozšíření normy na ostatní sektory (dřevařství, zemědělství) s tím, že některé členské státy požadují úpravu limitů emisí např. z intenzivního chovu.
  • Minimálních požadavcích pro ostatní sektory. Některé delegace vyjádřily pochybnosti nad efektivností, neboť minimální požadavky by reprezentovaly vyšší limity emisí, než stanoví BAT. Jiné členské státy varovaly před další administrativní zátěží.

Rada odmítla:

  • Podmínky a restrikce dopadající na menší zařízení s kapacitou od 20 MW do 50 MW (omezení jsou podle Rady zahrnuta již v jiných normách).

2. Očekávaný vývoj

Evropský parlament bude o návrhu směrnice hlasovat v prvním čtení 12. března 2009. Rada ministrů se bude snažit dosáhnout politické dohody na svém zasedání 25. června 2009.

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) (KOM(2007) 844)

Připojené dokumenty: SEK(2007)1679, SEK(2007)1682

Právní báze: čl. 175 odst. 1 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: spolurozhodování

Odpovědné generální ředitelství Komise: Životní prostředí

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: ENVI (zpravodaj Holger Krahmer, Německo, ALDE)

Odpovědná formace Rady: ENVIRONMENT

Seznam odkazů

Dokumenty

Monitoring legislativního procesu

Další odkazy

Týden v EU od 28. listopadu do 4. prosince

Úvodník Kulatý stůl Národního konventu o EU Balíček k oběhovému hospodářství Strategie EU v oblasti globálního zdraví Doporučení Národního plánu obnovy Maďarska Zasedání Rady pro mládež avzdělávání Zasedání Rady pro…

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

🧑‍⚖️ Co přesně znamená Rule of Law neboli právní stát? Podle čeho se pozná, že žijeme v dobře fungujícím právním státě?

🇪🇺🎧 Odpovědi na tyto a další otázky dostanete od ministra pro evropské záležitosti @MikulasBek v podcastu BEK LADÍ EVROPU ⤵️

https://euroskop.cz/2022/12/06/bek-ladi-evropu-rule-of-law-pravni-stat/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.