Zelená kniha o transevropských dopravních sítích (TEN-T)

16.02.2009
Euroskop

Komise 4. února 2009 zveřejnila zelenou knihu „TEN-T: Přezkum politiky. Směrem k lépe integrované transevropské dopravní síti ve službách společné dopravní politiky“. Dokument naznačuje tři možnosti, jak propojit stávající projekty TEN-T s problematikou boje proti klimatickým změnám a posílením vazeb na sousedy EU. Důraz je kladen také na realizovatelnost jednotlivých opatření.

Zelená kniha „TEN-T: Přezkum politiky. Směrem k lépe integrované transevropské dopravní síti ve službách společné dopravní politiky (KOM(2009)44)

1. Pozadí

Projekt TEN-T běží (se střídavými úspěchy) zhruba patnáct let bez větších změn. Zelená kniha by měla napomoci jej „aktualizovat, resp. přizpůsobit jej potřebám dnešních unijních politik, protože po rozšíření EU v letech 2004 a 2007 nedošlo k ničemu jinému než k pouhému navýšení počtu prioritních projektů TEN-T bez další (kvalitativní) reflexe, což vedlo k výsledku, že v současnosti jsou podle Komise TEN-T „sumou sedmadvaceti samostatných sítí než jednou evropskou.

TEN-T mají sestávat z 95 700 km silnic, 106 tis. km železnic, 13 tis. km vnitrozemských vodních cest, 411 letišť a 404 námořních přístavů. V současnosti nicméně chybí vybudovat či zrekonstruovat zhruba 20 tis. km silnic a 600 km vnitrozemských vodních cest – v celkové hodnotě 500 mld. €.

2. Klíčové obsahové body zelené knihy

TEN-T by měly být integrovány tak, aby kombinovaly všechny módy dopravy, využívaly inteligentních interoperabilních dopravních systémů a propojovaly nové dopravní a energetické technologie. Ve výsledku by to mělo vést i k posílení potenciálu železniční dopravy, zejména pak nákladní.

Klíčovým termínem celého dokumentu je „komodalita, tedy možnost propojení různý módů dopravy do jednoho dopravního řetězce. Proto zelená kniha klade důraz např. na inovaci vybavení přístavů, propojení železničních koridorů s tzv. zelenými koridory, odstranění „zúžení (bottlenecks) na hlavních dopravních tazích a v neposlední řadě i na možnost nových cenových politik za účelem dosažení „efektivního využití infrastruktry (včetně např. jízdenek s možností využití více druhů dopravy najednou).

Zelená kniha počítá jak s finančními, tak i nefinančními pobídkami.

Výše zmíněnými možnostmi následujícího vývoje jsou následující:

1. Udržení současné struktury dvou úrovní s globální sítí a (neprovázanými) prioritními projekty;

2. Omezení TEN-T na jedinou úroveň (prioritní projekty, pokud možno provázané v prioritní síti);

3. Struktura dvou úrovní s globální sítí a základní sítí sestávající z geograficky vymezené prioritní sítě a koncepčního pilíře na podporu integrace různých aspektů dopravní politiky a dopravní infrastruktury.

3. Očekávaný vývoj

Se zveřejněním zelené knihy byla otevřena i příslušná veřejná konzultace, jež potrvá do 30. dubna 2009 (dokument obsahuje celkem třináct otázek). Mezitím se očekává přijetí zprávy Evropského parlamentu, která se bude (z vlastní iniciativy Parlamentu) tématem TEN-T zabývat rovněž. S jejím schválením na plénu se počítá v dubnu 2009.

Zelená kniha „TEN-T: Přezkum politiky. Směrem k lépe integrované transevropské dopravní síti ve službách společné dopravní politiky (KOM(2009)44)

Odpovědné generální ředitelství Komise: Energie a doprava

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: TRAN (zpravodaj neurčen)

Seznam odkazů

Dokumenty

Další odkazy

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

🎉🎉 V rámci českého předsednictví v Radě EU pořádáme další akci ze série Předsedáme Evropě, tentokrát v Plzni.

Budeme se na vás těšit 24. září od 10 do 19 hodin na náměstí Republiky.

Odkaz na akci naleznete zde ➡️ https://fb.me/e/20cWW6i8S

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.