Směrnice o odstupňování přestupků v komerční silniční dopravě

16.02.2009
Euroskop

Komise 30. ledna 2009 přijala směrnici č. 2009/5 o odstupňování přestupků v komerční silniční dopravě revidující Přílohu III směrnice č. 2006/22. Norma vstoupí v platnost 20. února 2009.

Směrnice Komise 2009/5/ES ze dne 30. ledna 2009, kterou se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES o minimálních podmínkách pro provedení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě

1. Legislativní pozadí

Norma se týká tzv. sociálních pravidel, resp. „předpisů v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě (např. těch, jež upravují povolenou dobu řízení a doby odpočinku pro profesionální řidiče působící na území EU). Daná sociální pravidla jsou obsahem nařízení č. 3820/85 a č. 3821/85 a provádí je směrnice č. 2006/22.

Komise směrnici č. 2009/5 přijala proto, že silniční přepravci údajně upozorňovali na to, že různé státy uplatňují, pokud jde o sociální pravidla, různé sankce, čímž vytvářejí nerovné podmínky neslučitelné s vnitřním trhem.

2. Klíčové obsahové body legislativní normy

Komise s ohledem na zmocnění v čl. 9 odst. 3 směrnice č. 2006/22 vytvořila „typologii tří druhů přestupků proti sociálním pravidlům: menší, závažné a velmi závažné.

Odstupňování přestupků se krom jejich závažnosti řídilo i jejich o dopady na silniční provoz. Např. falšování dat z tachografu či nedodržení minimálního věku pro řízení kamionu by mělo být považováno za velmi závažný přestupek.

Nová směrnice by měla (s odkazem na čl. 9 odst. 1 směrnice č. 2006/22) umožnit, aby provozovatelé silniční dopravy, kteří se dopouštějí přestupků častěji, byli také častěji a důkladněji kontrolováni.

Norma by měla umožnit i výměnu informací napříč EU (mezi členskými státy), čímž by měla být zajištěna přísnější kontrola také těch dopravců, kteří se přestupků dopouštějí převážně v zahraničí.

3. Očekávaný vývoj

Komise směrnici přijala na základě zmocnění plynoucího ze směrnice č. 2006/22 a okamžitě ji uveřejnila v Úředním věstníku EU. Norma bude platná dvacet dní poté (tj. od 20. února 2009), členské státy ji budou povinny provést do 31. prosince 2009.

Seznam odkazů

Dokumenty

Přibývá dezinformací v ČR

Až 75 % občanů ČR si myslí, že počet a intenzita dezinformací v ČR se navyšuje. Zároveň většina souhlasí s tvrzením, že sociální sítě zesilují a zviditelňují emocionální a zároveň

Jak vesmírný program EU pomáhá v oblasti Arktidy?

Polární regiony jsou jednou z oblastí, kde je změna klimatu, která ovlivňuje celou zeměkouli, zvláště výrazná. Zejména oblasti Arktidy proto věnuje zvýšenou pozornost i integrovaný vesmírný programu EU, díky kterému má

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

V dalším díle podcastu Věcně o Evropě si můžete poslechnout rozhovor s tiskovým mluvčím ministra pro evropské záležitosti @MikulasBek Markem Zemanem. Jak chce vést komunikaci o Evropské unii? Co očekává od předsednictví ČR v Radě EU? Jak sám vnímá EU? ➡️ https://euroskop.cz/2022/05/11/vecne-o-evrope-marek-zeman-o-komunikaci-o-evropskych-zalezitostech/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.