AKTUALIZACE: Návrh směrnice o průmyslových emisích

02.02.2009
Euroskop

Návrh sjednocující sedm norem týkajících se průmyslových emisí a jejich prevence byl schválen parlamentním výborem ENVI 22. ledna 2009. Poslanci požadují flexibilnější přístup.

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) (KOM(2007)844)

1. Stav legislativního procesu

Parlamentní výbor ENVI schválil v prvním čtení zprávu zpravodaje Krahmera poměrem 43:10:5. Všech 533 dodatků bylo sjednoceno do 63 kompromisních pozměňovacích návrhů. Návrh směrnice IPPC (viz zde a zde) byl pozměňovacími návrhy „umírněn.

1.1 Pozměňovací návrhy výboru ENVI

  • Nejspornějším bodem zůstává implementace nejlepších dostupných technik (BAT). Komise požaduje, aby limity emisí vycházely z referenčních dokumentů BAT a byly právně závazné, což v současnosti neplatí.
  • Přidělování povolení má být flexibilnější a má respektovat konkrétní místní podmínky.
  • V rámci komitologie dojde k vytvoření nových (již třetích) minimálních limitů, které by neměly být překračovány.
  • Do směrnice by měly být zahrnuty podniky střední velikosti (20-50 MW), ale vyjmuty podniky do 50 MW, které operují s méně než 500 hodinami za rok.
  • Použití prostředků k zabránění zhoršování kvality půdy a podzemní vody a povinnost škodu odstranit. V případě nebezpečného odpadu by měly být povinné kontroly.
  • Operátoři by měli dané podmínky splňovat do dvou let.
  • Komise zveřejní do 12 měsíců od vydání referenčních dokumentů limity týkající se emisí.
  • Po šesti letech od vydání nového referenčního dokumentu musí odpovědná autorita vydat aktualizované požadavky pro získání povolení.
  • Snaha o zmenšení administrativní zátěže (zprávy, inspekce) a lepší informovanost veřejnosti.

2. Očekávaný vývoj

První čtení v plénu Evropského parlamentu se uskuteční 10. března 2009. Mezi zúčastněnými institucemi nicméně nepanuje taková shoda, aby do téhož data přijaly kompromisní text. Volby do Evropského parlamentu by proto přijímání návrhu směrnice mohly posunout do druhé poloviny roku 2009.

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) (KOM(2007) 844)

Připojené dokumenty: SEK(2007)1679, SEK(2007)1682

Právní báze: čl. 175 odst. 1 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: spolurozhodování

Odpovědné generální ředitelství Komise: Životní prostředí

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: ENVI (zpravodaj Holger Krahmer, Německo, ALDE)

Odpovědná formace Rady: ENVIRONMENT

Seznam odkazů

Dokumenty

Monitoring legislativního procesu

Další odkazy

Týden v EU od 28. listopadu do 4. prosince

Úvodník Kulatý stůl Národního konventu o EU Balíček k oběhovému hospodářství Strategie EU v oblasti globálního zdraví Doporučení Národního plánu obnovy Maďarska Zasedání Rady pro mládež avzdělávání Zasedání Rady pro…

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

🧑‍⚖️ Co přesně znamená Rule of Law neboli právní stát? Podle čeho se pozná, že žijeme v dobře fungujícím právním státě?

🇪🇺🎧 Odpovědi na tyto a další otázky dostanete od ministra pro evropské záležitosti @MikulasBek v podcastu BEK LADÍ EVROPU ⤵️

https://euroskop.cz/2022/12/06/bek-ladi-evropu-rule-of-law-pravni-stat/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.