AKTUALIZACE: Společná pravidla pro přístup na trh přepravy cestujících autokary a autobusy

26.01.2009
Euroskop

Rada 9. ledna 2009 schválila společný postoj k návrhu nařízení o společných pravidlech pro přístup na trh přepravy cestujících autokary a autobusy.
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on common rules for access to the market for coach and bus services (COM(2007)264)

1. Pozadí

Návrh nařízení byl přijat Komisí 23. května 2007 a v rámci procedury spolurozhodování byl zaslán Evropskému parlamentu a Radě. Rada dospěla k dohodě o společném postoji již 12. června 2008, oficiálně však byl přijat až 9. ledna 2009.

Návrh je součástí silničního balíčku, do které dále patří návrhy nařízení zavádějící společná pravidla pro výkon povolání provozovatele silniční dopravy a společná pravidla pro přístup na mezinárodní trh silniční přepravy zboží.

2. Klíčové obsahové body společného postoje Rady

  • Rada po dopravcích požaduje, aby při vykonávání mezinárodní přepravy uchovávali vkabině vozidla ověřený opis licence Společenství. To má usnadnit kontrolu ze strany donucovacích orgánů.
  • Platnost obnovitelné licence Společenství by se měla prodloužit až na období 10 let.
  • Členské státy si mají vyměňovat informace prostřednictvím vnitrostátních kontaktních míst.
  • Rada rozhodla, že se do vnitrostátních rejstříků budou zaznamenávat také jakákoli dočasná či trvalá odnětí licence Společenství či ověřených spisů. Tyto zápisy zůstanou v databázi po dobu dvou let.

3. Stav legislativního procesu a očekávaný vývoj

Společný postoj Rady byl 12. ledna 2008 zaslán Evropskému parlamentu do druhého čtení. Daný návrh je patrně průchodný, jeho projednání se však může časově prodloužit v důsledku jisté problematičnosti dalších dvou dopravních návrhů, které jsou spoluprojednávány balíkovým způsobem.

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro přístup na trh přepravy cestujících autokary a autobusy (KOM(2007)264)

Právní báze: čl. 71 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: spolurozhodování

Odpovědné generální ředitelství Komise: Energie a doprava

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: TRAN (zpravodaj Mathieu Grosch, Belgie, EPP-ED)

Odpovědná formace Rady: TTE

Seznam odkazů

Dokumenty

Monitoring legislativního procesu

Další odkazy

EU± // Evropská digitální agenda

Digitální ekonomika je jednou z nejrychleji se rozvíjejících oblastí lidské činnosti. Pandemie covidu-19 z tohoto hlediska hrála zásadní roli a je vysoce pravděpodobné, že přechod do virtuálního světa bude nadále

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

👉 Již v sobotu se od 17:30 v prostorách Fakulty sociálních studií v Brně uskuteční akce s názvem Česko tváří Evropy: veřejná diskuse k předsednictví České republiky v Radě EU. Pozvání do diskuse přijali:
➡ Michaela Šojdrová, poslankyně Evropského parlamentu
➡ Markéta Pitrová, docentka na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií na FSS MU
➡ Jan Jakovljevič, Oddělení pro komunikaci předsednictví ČR v Radě EU

Těšíme se na vás spolu s Kancelář Evropského parlamentu, Europe Direct Brno, Eurocentrum Brno a Evropské příležitosti pro mladé!
... Zobrazit víceZobrazit méně

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.