AKTUALIZACE: Společná pravidla pro přístup na mezinárodní trh silniční přepravy zboží

26.01.2009
Euroskop

Rada 9. ledna 2009 přijala společný postoj k návrhu nařízení o pravidlech přístupu na mezinárodní trh silniční přepravy zboží.

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh silniční přepravy zboží (KOM(2007)265)

1. Pozadí

Návrh nařízení byl přijat Komisí 23. května 2007 a zaslán Evropskému parlamentu a Radě. Ta dospěla k dohodě o společném postoji již 12. června 2008, oficiálně jej však přijala až 9. ledna 2009.

Návrh je součástí silničního balíku, do něhož dále patří návrhy nařízení zavádějící společná pravidla pro výkon povolání provozovatele silniční dopravy a společná pravidla pro přístup na trh přepravy cestujících autokary a autobusy.

2. Klíčové obsahové body společného postoje Rady

  • Kabotáž. Aby se zabránilo nevytíženým jízdám na silnicích Společenství, doplňuje Rada ustanovení umožňující dopravcům provádět kabotáž v členských státech průvozu. Tyto operace budou omezeny na jednu operaci na členský stát průvozu během tří dnů po vstupu nenaloženého vozidla na území tohoto členského státu. Celkový počet operací však bude vsouladu snávrhem Komise i nadále omezen na tři operace během sedmi dnů. Daný návrh je prezentován jako šetrný vůči životnímu prostředí, neboť snižuje počet jízd nevytížených vozidel. Na rozdíl od Evropského parlamentu však Rada nepočítá se stanovením data pro úplnou liberalizaci kabotáže.
  • Komise do konce roku 2013 vyhodnotí, zda pokrok vharmonizaci některých pravidel umožňuje další otevření domácích trhů sdopravou, včetně kabotáže.
  • Pokud se dopravce dopustí menších porušení předpisů na území jiného členského státu, mělo by být posouzení následujících kroků pouze na daném členském státě.

3. Stav legislativního procesu

Společný postoj Rady byl 12. ledna 2008 zaslán Evropskému parlamentu do druhého čtení.

4. Očekávaný vývoj

Hlavním současným problémem (kde jsou stanoviska Evropského parlamentu a Rady rozdílná) je otázka liberalizace kabotáže. Parlament navrhl úplnou liberalizaci od 1. ledna 2014, Rada a Komise jsou pouze pro částečné uvolnění.

Rada zaslala přepracovanou verzi návrhu nařízení Evropskému parlamentu do druhého čtení. Ve většině bodů sice mohou obě instituce překonat drobné rozdíly, sama Rada však v odůvodnění svého společného postoje označila liberalizaci kabotáže jako hlavní spornou otázku, v důsledku čehož nelze předjímat další vývoj.

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh silniční přepravy zboží (KOM(2007)265)

Právní báze: čl. 71 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: spolurozhodování

Odpovědné generální ředitelství Komise: Energie a doprava

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: TRAN (zpravodaj Mathieu Grosch, Belgie, EPP-ED)

Odpovědná formace Rady: TTE

Seznam odkazů

Dokumenty

Monitoring legislativního procesu

Další odkazy

EU± // Evropská digitální agenda

Digitální ekonomika je jednou z nejrychleji se rozvíjejících oblastí lidské činnosti. Pandemie covidu-19 z tohoto hlediska hrála zásadní roli a je vysoce pravděpodobné, že přechod do virtuálního světa bude nadále

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

👉 Již v sobotu se od 17:30 v prostorách Fakulty sociálních studií v Brně uskuteční akce s názvem Česko tváří Evropy: veřejná diskuse k předsednictví České republiky v Radě EU. Pozvání do diskuse přijali:
➡ Michaela Šojdrová, poslankyně Evropského parlamentu
➡ Markéta Pitrová, docentka na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií na FSS MU
➡ Jan Jakovljevič, Oddělení pro komunikaci předsednictví ČR v Radě EU

Těšíme se na vás spolu s Kancelář Evropského parlamentu, Europe Direct Brno, Eurocentrum Brno a Evropské příležitosti pro mladé!
... Zobrazit víceZobrazit méně

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.