AKTUALIZACE: Snížení cen roamingových datových služeb a SMS

17.12.2008
Euroskop

Rada dne 27. listopadu 2008 projednala návrh Komise na snížení cen roamingových datových služeb a SMS a zveřejnila první obecné stanovisko. To kromě akceptace návrhu Komise přináší další doplňující ustanovení.

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 717/2007 o roamingu ve veřejných mobilních telefonních sítích ve Společenství a směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací (KOM(2008)580)

1. Legislativní pozadí

Komise po uzavření veřejné konzultace přijala dne 23. září 2008 návrh nařízení zavádějícího nižší ceny roamingových datových služeb a roamingových SMS. Tento návrh zároveň navrhuje změnu nařízení č. 717/2007 o roamingu ve veřejných mobilních telefonních sítích, a zlevnit tak dále hlasové služby.

Návrh byl po přijetí Komisí zaslán Radě a Evropskému parlamentu. Na konci listopadu proběhlo projednávání textu v Radě TTE, během něhož byla iniciativa Komise včetně stanovených cenových sazeb přivítána. Byl však také doplněn návrh vedoucí k vyšší ochraně klientů.

2. Klíčové obsahové body obecného stanoviska Rady

Jedinou významnou změnou je návrh Rady, aby operátor stanovil několik cenových limitů pro využívání datových služeb, při jejichž dosažení obdrží zákazník zdarma SMS zprávu. Takový krok by měl zabránit tomu, aby mobilní klient čelil při vyúčtování na konci měsíce „nemilému překvapení. Komise sice zavedení limitu navrhla už ve svém textu, Rada však doporučuje, aby nejnižší z těchto limitů nepřekročil 50 € (bez DPH); zákazník by si pak eventuelně mohl zvolit i vyšší strop. Rada tedy explicitně zmínila vznik nabídky více limitů. Všichni klienti, kteří si do 1. července 2010 limit nezvolí, budou automaticky zařazeni do kategorie se stropem maximálně 50 €.

3. Očekávaný vývoj

Jelikož je návrh Komise projednáván dle procedury spolurozhodování, první oficiální stanovisko poskytne v rámci prvního čtení Evropský parlament, přičemž se předpokládá, že by se tak mělo stát v dubnu 2009. Poté se ke stanovisku Parlamentu vyjádří Rada, která je buď přijme, nebo vrátí Parlamentu do druhého čtení.

Lze předpokládat, že minimálně v Radě by návrh Komise neměl mít problém s prosazením, neboť členské státy iniciativu Komise přivítaly, a z charakteru pozměňovacích návrhů vyplývá, že s hlavními body návrhu Komise vyjadřují souhlas.

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 717/2007 o roamingu ve veřejných mobilních telefonních sítích ve Společenství a směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací (KOM(2008)580)

Připojené dokumenty: SEK(2008)2489, SEK(2008)2490

Právní báze: čl. 95 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: spolurozhodování

Odpovědné generální ředitelství Komise: Informační společnost a média

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: ITRE (zpravodajka Vălean Adina-Ioana, Rumunsko, ALDE)

Odpovědná formace Rady: TTE

Seznam odkazů

Dokumenty

Monitoring legislativního procesu

Další odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.