Plán hospodářské obnovy

10.12.2008
Euroskop

Komise 26. listopadu 2008 přijala plán evropské hospodářské obnovy, který předkládá návrhy kroků v boji s finanční krizí.

Sdělení Komise Evropské radě. Plán evropské hospodářské obnovy (KOM(2008)800)

1. Pozadí návrhu

Plán evropské hospodářské obnovy je souhrnným projektem navrhujícím klíčové kroky pro boj s finanční krizí. Navazuje na některé dílčí návrhy a dokumenty z podzimu 2008, jejichž cílem bylo stabilizovat současnou situaci na finančních trzích. Mezi klíčové patří návrh směrnice o změně systému pojištění vkladů, nařízení Komise č. 1004/2008 přijímající některé mezinárodní účetní standardy či návrh nařízení o ratingových agenturách. Svůj první plán řešení finanční krize předložila Komise již na konci října v rámci sdělení „Od finanční krize k vzestupu: Evropský rámec pro činnost.

2. Klíčové obsahové body sdělení

Plán evropské hospodářské obnovy obsahuje především několik obecných programových tezí pro boj s finanční krizí. Počítá však i se zcela konkrétními kroky, které mají pomoci ozdravit evropské rozpočty. Jsou jimi:

 • Okamžitý rozpočtový impuls ve výši 200 mld. €, tedy částka odpovídající 1,5 % HDP EU. Impuls má být vytvořen jednak rozšířením rozpočtu EU členskými státy o 170 mld. € (asi 1,2 % HDP EU), jednak finančními prostředky EU na podporu okamžitých opatření (30 mld. €; asi 0,3 % HDP EU).
 • Členské státy by měly využít velké finanční podpory poskytnuté bankovnímu odvětví a vyzvat banky, aby se vrátily k běžným úvěrovým službám. Banky musí zajistit, aby centrální snižování úrokových sazeb bylo přeneseno na vypůjčovatele.
 • S cílem umožnit Evropské investiční bance zvyšovat své finanční aktivity musí členské státy do konce roku rozhodnout o začlenění rezerv Evropské investiční banky za účelem posílení jejího kapitálového základu na 60 mld. €, což poskytne viditelný politický signál trhům a značně zvýší úvěrovou činnost banky.
 • Plán počítá i s krátkodobým porušením hranice 3% referenční hodnoty HDP, kterou ukládá Pakt stability a růstu. Podmínkou je, že nadměrné schodky budou včas odstraněny pomocí nápravných opatření. Kroky krátkodobě zvyšující schodky musí být vratné.
 • Dlouhodobé cíle. Komise vyzývá Radu a Evropský parlament, aby v následujících oblastech urychlily legislativní činnost:
  • Zahájení rozsáhlé evropské iniciativy na podporu zaměstnanosti
  • Vytvoření pracovní poptávky
  • Lepší dostupnost finančních zdrojů pro podniky
  • Snížení administrativní zátěže a podpora podnikání
  • Zvýšení investic do modernizace evropské infrastruktury
  • Zlepšení energetické účinnosti v budovách
  • Podpora rychlého zavedení ekologických produktů
  • Zvýšit investice do VaV, inovací a vzdělávání
  • Vývoj čistých technologií pro automobily a stavby
  • Vysokorychlostní internet pro všechny

3. Stav legislativního procesu

K návrhu se již stihla vyjádřit Rada ECOFIN na svém zasedání 2. prosince 2008. Podpořila finanční stimul navrhovaný Komisí ve výši 1,5 % HDP EU. Zdůraznila zároveň, že přijímaná opatření musí brát ohled na rozdílnou situaci a potřeby jednotlivých členských zemí. Zároveň také uvedla, že Pakt stability a růstu zůstává vhodným rámcem pro rozpočtovou politiku.

4. Očekávaný vývoj

V nejbližší době se očekává vyjádření Evropského parlamentu. Evropská rada by měla plán obnovy schvalovat na svém zasedání 11. a 12. prosince 2008.

Seznam odkazů

Dokumenty

Monitoring legislativního procesu

Další odkazy

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Historicky první zasedání Evropského politického společenství je u konce. Připravili jsme pro vás 5 faktů nebo zajímavostí z #PragueSummit, které si zaslouží vaši pozornost ➡️ https://euroskop.cz/2022/10/06/5-veci-ktere-by-vam-nemely-uniknout-z-prvniho-summitu-evropskeho-politickeho-spolecenstvi/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.