Plán hospodářské obnovy

10.12.2008
Euroskop

Komise 26. listopadu 2008 přijala plán evropské hospodářské obnovy, který předkládá návrhy kroků v boji s finanční krizí.

Sdělení Komise Evropské radě. Plán evropské hospodářské obnovy (KOM(2008)800)

1. Pozadí návrhu

Plán evropské hospodářské obnovy je souhrnným projektem navrhujícím klíčové kroky pro boj s finanční krizí. Navazuje na některé dílčí návrhy a dokumenty z podzimu 2008, jejichž cílem bylo stabilizovat současnou situaci na finančních trzích. Mezi klíčové patří návrh směrnice o změně systému pojištění vkladů, nařízení Komise č. 1004/2008 přijímající některé mezinárodní účetní standardy či návrh nařízení o ratingových agenturách. Svůj první plán řešení finanční krize předložila Komise již na konci října v rámci sdělení „Od finanční krize k vzestupu: Evropský rámec pro činnost.

2. Klíčové obsahové body sdělení

Plán evropské hospodářské obnovy obsahuje především několik obecných programových tezí pro boj s finanční krizí. Počítá však i se zcela konkrétními kroky, které mají pomoci ozdravit evropské rozpočty. Jsou jimi:

 • Okamžitý rozpočtový impuls ve výši 200 mld. €, tedy částka odpovídající 1,5 % HDP EU. Impuls má být vytvořen jednak rozšířením rozpočtu EU členskými státy o 170 mld. € (asi 1,2 % HDP EU), jednak finančními prostředky EU na podporu okamžitých opatření (30 mld. €; asi 0,3 % HDP EU).
 • Členské státy by měly využít velké finanční podpory poskytnuté bankovnímu odvětví a vyzvat banky, aby se vrátily k běžným úvěrovým službám. Banky musí zajistit, aby centrální snižování úrokových sazeb bylo přeneseno na vypůjčovatele.
 • S cílem umožnit Evropské investiční bance zvyšovat své finanční aktivity musí členské státy do konce roku rozhodnout o začlenění rezerv Evropské investiční banky za účelem posílení jejího kapitálového základu na 60 mld. €, což poskytne viditelný politický signál trhům a značně zvýší úvěrovou činnost banky.
 • Plán počítá i s krátkodobým porušením hranice 3% referenční hodnoty HDP, kterou ukládá Pakt stability a růstu. Podmínkou je, že nadměrné schodky budou včas odstraněny pomocí nápravných opatření. Kroky krátkodobě zvyšující schodky musí být vratné.
 • Dlouhodobé cíle. Komise vyzývá Radu a Evropský parlament, aby v následujících oblastech urychlily legislativní činnost:
  • Zahájení rozsáhlé evropské iniciativy na podporu zaměstnanosti
  • Vytvoření pracovní poptávky
  • Lepší dostupnost finančních zdrojů pro podniky
  • Snížení administrativní zátěže a podpora podnikání
  • Zvýšení investic do modernizace evropské infrastruktury
  • Zlepšení energetické účinnosti v budovách
  • Podpora rychlého zavedení ekologických produktů
  • Zvýšit investice do VaV, inovací a vzdělávání
  • Vývoj čistých technologií pro automobily a stavby
  • Vysokorychlostní internet pro všechny

3. Stav legislativního procesu

K návrhu se již stihla vyjádřit Rada ECOFIN na svém zasedání 2. prosince 2008. Podpořila finanční stimul navrhovaný Komisí ve výši 1,5 % HDP EU. Zdůraznila zároveň, že přijímaná opatření musí brát ohled na rozdílnou situaci a potřeby jednotlivých členských zemí. Zároveň také uvedla, že Pakt stability a růstu zůstává vhodným rámcem pro rozpočtovou politiku.

4. Očekávaný vývoj

V nejbližší době se očekává vyjádření Evropského parlamentu. Evropská rada by měla plán obnovy schvalovat na svém zasedání 11. a 12. prosince 2008.

Seznam odkazů

Dokumenty

Monitoring legislativního procesu

Další odkazy

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.