Změny v pravidlech pojištění vkladů

01.12.2008
Euroskop

Komise přijala 15. října 2008 návrh směrnice, která má změnit současná pravidla krytí bankovních vkladů klientů a zároveň má výrazně urychlit jejich případné vyplácení.

Návrh Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 94/19/ES o systémech pojištění vkladů, pokud jde o úroveň krytí a lhůtu k výplatě (KOM(2008)661)

1. Legislativní pozadí

Od roku 1994 je cílem Evropské unie zajistit bezpečnost bankovních vkladů občanů v případě, že se banka kvůli výkyvům na trhu dostane do platební neschopnosti. Zárukou obyvatelům EU je směrnice č. 94/19 o systémech pojištění vkladů, která zajišťuje minimální úroveň krytí vkladů ve výši 20 tis. €. Tato úroveň je dnes již zastaralá, nehledě na skutečnost, že v současnosti je lhůta na výplatu úspor střadatelům stanovena na tři měsíce, což podle Komise rovněž neodpovídá očekáváním vkladatelů.

1.1 Výsledky veřejné konzultace

Většina aktérů se v rámci veřejné konzultace vyjádřila ve prospěch budoucí harmonizace systémů pojištění vkladů a zlepšení výměny informací mezi členskými státy. Stejně tak se však většina postavila proti možnosti zrušení současného systému soupojištění, kdy vkladatel nese částečnou finanční odpovědnost za svůj vklad (s odkazem na „morální hazard – důvěru v neseriózní bankovní ústavy).

2. Klíčové obsahové body legislativního návrhu

Zkrácení lhůty k výplatě. Současná lhůta k vyplacení vkladů je tři měsíce s možností prodloužení na devět měsíců. Nová úprava navrhuje zkrácení na 3 dny bez jakékoliv možnosti prodloužení.

Úroveň krytí vkladů. Současná legislativní úprava nařizuje minimální krytí vkladů alespoň ve výši 20 tis. €; to však neodpovídá současné situaci, kdy průměrný vklad občana EU činí cca 30 tis. €. Návrh tedy počítá s navýšením pojištění vkladů na úroveň 50 tis. €, nejpozději od konce roku 2009 pak na 100 tis. €.

Návrh ruší tzv. soupojištění, tedy spoluodpovědnost ze strany vkladatele (současná směrnice č. 94/19 umožňuje soupojištění do výše 10 % výše vkladu; vkladatel tak musí nést jistý podíl ztrát, neboť podle dosavadní úpravy nese částečnou vinu, protože si své úspory uložil právě u daného finančního ústavu). Podle Komise není v možnostech vkladatele posoudit finanční zdraví „své banky.

Návrh počítá se všeobecnou povinností a nutností přeshraniční spolupráce bank. Má-li banka pobočku v jiném členském státě, může daná pobočka přijmout systém pojištění vkladů hostitelské země. V každém případě však musejí systémy pojištění vkladů v obou zemích vzájemně spolupracovat, což by mělo zajistit rychlou výplatu vkladů klientům.

3. Stav legislativního procesu

Návrh směrnice byl Komisí přijat 15. října 2008 a oficiálně předán Radě a Evropskému parlamentu. Žádná z relevantních institucí se k němu však zatím nevyjádřila. V Evropském parlamentu byl text pouze přidělen k projednání ve výboru ECON, za zpravodaje byl určen Christin Ehler (Německo, EPP-ED).

4. Očekávaný vývoj

V rámci následujících kroků lze očekávat stanovisko Evropské centrální banky, jejíž konzultace je však nepovinná. Návrh bude projednáván v rámci procedury spolurozhodování; první se k němu vyjádří Evropský parlament. Rada jeho stanovisko buď schválí, nebo přijme společný postoj a vrátí návrh Parlamentu do druhého čtení.

Harmonogram dalšího vývoje nelze odhadnout, neboť legislativní proces je na samotném začátku. Návrh však obsahuje lhůtu pro harmonizaci národních předpisů s ustanoveními nové směrnice do 31. prosince 2008.

Návrh Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 94/19/ES o systémech pojištění vkladů, pokud jde o úroveň krytí a lhůtu k výplatě (KOM(2008)661)

Právní báze: čl.47 odst.2 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: spolurozhodování

Odpovědné generální ředitelství Komise:Vnitřní trh a služby

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: ECON (zpravodaj neurčen)

Odpovědná formace Rady: ECOFIN

Seznam odkazů

Dokumenty

Monitoring legislativního procesu

Další odkazy

Přibývá dezinformací v ČR

Až 75 % občanů ČR si myslí, že počet a intenzita dezinformací v ČR se navyšuje. Zároveň většina souhlasí s tvrzením, že sociální sítě zesilují a zviditelňují emocionální a zároveň

Jak vesmírný program EU pomáhá v oblasti Arktidy?

Polární regiony jsou jednou z oblastí, kde je změna klimatu, která ovlivňuje celou zeměkouli, zvláště výrazná. Zejména oblasti Arktidy proto věnuje zvýšenou pozornost i integrovaný vesmírný programu EU, díky kterému má

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

V dalším díle podcastu Věcně o Evropě si můžete poslechnout rozhovor s tiskovým mluvčím ministra pro evropské záležitosti @MikulasBek Markem Zemanem. Jak chce vést komunikaci o Evropské unii? Co očekává od předsednictví ČR v Radě EU? Jak sám vnímá EU? ➡️ https://euroskop.cz/2022/05/11/vecne-o-evrope-marek-zeman-o-komunikaci-o-evropskych-zalezitostech/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.