Změny mezinárodních účetních standardů

01.12.2008
Euroskop

Dne 17. října 2008 vstoupilo v souvislosti s probíhající finanční krizí v platnost nařízení Komise měnící mezinárodní účetní standardy.

Nařízení Komise (ES) č. 1004/2008 ze dne 15. října 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1725/2003, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní účetní standard (IAS) 39 a mezinárodní standard účetního výkaznictví (IFRS) 7

1. Legislativní pozadí

Nutnost vzniku nařízení byla dána především neklidem ve finanční oblasti v posledních měsících. Jak uvádí Komise, s některými finančními nástroji se již neobchodovalo a některé finanční trhy se dostaly do obtížné situace, přičemž bylo nutné překvalifikovat některé finanční nástroje.

Nařízení přímo navazuje na krok Výboru pro mezinárodní účetní standardy, který dne 14. října 2008 přijal změny mezinárodního účetního standardu (IAS) 39 Finanční nástroje: účtování a oceňování a mezinárodní standard účetního výkaznictví (IFRS) 7 Finanční nástroje: zveřejňování. Tyto změny umožňují reklasifikaci některých finančních nástrojů.

2. Klíčové obsahové body nařízení

Jediným obsahovým bodem jsou změny mezinárodních účetních standardů (IAS) 39 a (IFRS) 7. Ty umožní evropským firmám získat stejnou flexibilitu, jakou disponují americké podniky. Přístup k firmám ze strany amerických a evropských bank tak bude – v otázce účetních standardů – stejný. Změny IAS 39 a IFRS 7 umožňují reklasifikaci některých finančních nástrojů z kategorie „držené za účelem obchodování za neobvyklých okolností.

3. Stav legislativního procesu

Nařízení Komise bylo 16. října 2008 uveřejněno v Úředním věstníku EU a den poté vstoupilo v platnost.

Seznam odkazů

Dokumenty

Přibývá dezinformací v ČR

Až 75 % občanů ČR si myslí, že počet a intenzita dezinformací v ČR se navyšuje. Zároveň většina souhlasí s tvrzením, že sociální sítě zesilují a zviditelňují emocionální a zároveň

Jak vesmírný program EU pomáhá v oblasti Arktidy?

Polární regiony jsou jednou z oblastí, kde je změna klimatu, která ovlivňuje celou zeměkouli, zvláště výrazná. Zejména oblasti Arktidy proto věnuje zvýšenou pozornost i integrovaný vesmírný programu EU, díky kterému má

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

V dalším díle podcastu Věcně o Evropě si můžete poslechnout rozhovor s tiskovým mluvčím ministra pro evropské záležitosti @MikulasBek Markem Zemanem. Jak chce vést komunikaci o Evropské unii? Co očekává od předsednictví ČR v Radě EU? Jak sám vnímá EU? ➡️ https://euroskop.cz/2022/05/11/vecne-o-evrope-marek-zeman-o-komunikaci-o-evropskych-zalezitostech/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.