Nařízení o ratingových agenturách

25.11.2008
Euroskop

Komise 12. listopadu 2008 zveřejnila návrh regulace ratingových agentur s cílem zpřísnit pravidla jejich činnosti, a přispět tak k obnově důvěry ve finanční trhy.

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o ratingových agenturách (KOM(2008)704)

Kvalita ratingů prováděná agenturami podle Komise často neodpovídá skutečnému stavu finančních nástrojů, což se odrazilo v důvěře účastníků finančních trhů a vedlo k současné finanční krizi.

1. Legislativní pozadí

Mezi nejdůležitější dokumenty týkající se činnosti ratingových agentur patří směrnice č. 2003/125, která se zmiňuje o vyhnutí se střetům zájmů a o zabezpečení „poctivosti ratingů. Směrnice č. 2006/48 o kapitálových požadavcích umožňuje použití externích ratingů pro stanovení rizikových vah.

Dalším z relevantních legislativních dokumentů je směrnice č. 2003/6 o obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem a směrnice č. 2006/49 o kapitálové přiměřenosti investičních podniků a úvěrových institucí.

Návrh vychází z (dobrovolného) kodexu chování ratingových agentur vydaného Mezinárodní organizací komisí pro cenné papíry (tzv. kodex IOSCO).

V říjnu 2007 byla Komise v souvislosti s probíhající krizí ministry financí členských států požádána o vypracování návrhu posouzení úlohy ratingových agentur a řešení případných nedostatků. V roce 2007 Komise konzultovala Evropský výbor regulátorů s cennými papíry (CESR) a Skupinu odborníků na evropské trhy s cennými papíry (ESME). Mezi 31. červencem 2008 a 5. zářím 2008 probíhala i veřejná konzultace na internetu.

2. Klíčové obsahové body legislativního návrhu

  • Hlavní změnou zmíněnou vnávrhu by měla povinnost ratingových agentur registrovat se prostřednictvím CESR. Odpovědnost za registraci agentury a dohled by měly spočívat na příslušném členském státu, kde má agentura sídlo. CESR by měl mít možnost doporučit či zrušit registraci. Samotná registrace by měla nabýt účinnosti po zveřejnění Komisí vÚředním věstníku EU, přičemž právě Komise by měla seznam registrovaných ratingových agentur aktualizovat.
  • Podle návrhu bude nutné garantovat nezávislost vytváření ratingů na obchodních pobídkách, spolu se zajištěním nezávislé interní kontroly, která by měla být tvořena alespoň třemi nezávislými osobami, jejichž odměna nebude závislá na hospodářských výsledcích agentury. Otázka střetu zájmů by měla být řešena monitoringem a zveřejňováním informací o střetech zájmů. Text dále obsahuje omezení činnosti pouze na rating a neposkytování konzultací a poradenství.
  • Zkvalitňování ratingů na základě zveřejňování a přezkumu použitých modelů, postupů a metodik.
  • Transparentnost ratingů by měla být dále podpořena například zveřejňováním údajů o historických podílech selhání u jednotlivých ratingových kategorií. Ratingové agentury by měly zveřejňovat výroční zprávu o transparentnosti. CESR vytvoří veřejný archiv súdaji o výkonnosti ratingových agentur.

3. Stav legislativního procesu

Legislativní proces je na samotném počátku. Dosud byl pouze určen zpravodaj návrhu v Evropském parlamentu a harmonogram jeho projednávání.

4. Očekávaný vývoj

Návrh byl Komisí přijat 12. listopadu 2008. Jelikož bude přijímán prostřednictvím procedury spolurozhodování, své stanovisko nejprve předloží Evropský parlament.

Vzhledem ke skutečnosti, že návrh nařízení je v souladu s přáním většiny členských států řešit současnou ekonomickou situaci, lze předpokládat, že přijímání nové normy bude nekomplikované.

Návrh Nařízení Evropského parlamentu a Rady o ratingových agenturách (KOM(2008)704)

Připojené dokumenty: SEC(2008)2745, SEK(2008)2746

Právní báze: čl. 95 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: spolurozhodování

Odpovědné generální ředitelství Komise: Vnitřní trh a služby

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: ECON (zpravodaj Jean-Paul Gauzès, Francie, EPP-ED)

Odpovědná formace Rady: ECOFIN

Seznam odkazů

Dokumenty

Monitoring legislativního procesu

Další odkazy

Přibývá dezinformací v ČR

Až 75 % občanů ČR si myslí, že počet a intenzita dezinformací v ČR se navyšuje. Zároveň většina souhlasí s tvrzením, že sociální sítě zesilují a zviditelňují emocionální a zároveň

Jak vesmírný program EU pomáhá v oblasti Arktidy?

Polární regiony jsou jednou z oblastí, kde je změna klimatu, která ovlivňuje celou zeměkouli, zvláště výrazná. Zejména oblasti Arktidy proto věnuje zvýšenou pozornost i integrovaný vesmírný programu EU, díky kterému má

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

V dalším díle podcastu Věcně o Evropě si můžete poslechnout rozhovor s tiskovým mluvčím ministra pro evropské záležitosti @MikulasBek Markem Zemanem. Jak chce vést komunikaci o Evropské unii? Co očekává od předsednictví ČR v Radě EU? Jak sám vnímá EU? ➡️ https://euroskop.cz/2022/05/11/vecne-o-evrope-marek-zeman-o-komunikaci-o-evropskych-zalezitostech/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.