AKTUALIZACE: Vymáhání pokut za dopravní přestupky spáchané v cizině

20.11.2008
Euroskop

9. října 2008 Rada ministrů nepřijala návrh směrnice o usnadnění přeshraničního vymáhání právních předpisů v oblasti silničního provozu. V důsledku odporu většiny členských států vůči zvolenému právnímu základu a návrhům na přesun celého legislativního návrhu do třetího pilíře se projednávání prodlouží minimálně do prosince 2008.

Návrh směrnice Evropského Parlamentu a Rady o usnadnění přeshraničního vymáhání právních předpisů v oblasti bezpečnosti silničního provozu (KOM(2008)151 v konečném znění)

Jak jsme vás již informovali dříve, Evropská komise navrhla ve snaze zvýšit bezpečnost silničního provozu v EU vytvoření společné elektronické datové sítě, pomocí níž si členské státy budou moci předávat informace o řidičích, již překročili povolenou rychlost, jezdili pod vlivem alkoholu, nepoužili bezpečnostní pásy nebo nezastavili na červenou. Tak by se měla nejen zvýšit efektivita vymáhání pokut za vyjmenované přestupky, ale také odstranit jistá diskriminace, kdy zahraniční řidiči, na rozdíl od řidičů tuzemských, unikají pokutám.

1. Projednání návrhu v Radě ministrů

V rámci jednání Rady (TTE) ministři dospěli ke shodě v otázce potřebnosti návrhu a zdůraznili nutnost přijmout účinný právní prostředek v dané oblasti. Návrh byl ovšem vrácen k projednání do Výboru stálých zástupců (COREPER) kvůli rozporům ohledně jeho právního základu.

Zatímco některé státy podpořily, stejně jako odpovědný výbor Evropského parlamentu (TRAN), Komisi ve výběru právního základu z prvního pilíře, většina zaujala stanovisko opačné. Tyto delegace, včetně ČR, požadovaly buď částečný, nebo úplný přesun návrhu do třetího pilíře. To by znamenalo nejenom potřebu přijetí návrhu v podobě rámcového rozhodnutí Rady jednomyslně a ne kvalifikovanou většinou, ale také marginalizaci Evropského parlamentu a Evropského soudního dvora.

2. Pozice ČR

Návrhem se již zabývalo i plénum Senátu Parlamentu ČR. Ve svém usnesení Senát uznává potřebu přijetí návrhu, ale také upozorňuje na potřebu respektovat pilířovou strukturu evropského práva.

Senát doporučuje omezení působnosti směrnice na přestupky spolehlivě detekované a neřešené na místě. Také považuje za potřebné zvýšit povědomí řidičů o uplatňování směrnice pomocí výměny osvědčených postupů mezi členskými státy.

Návrh projednal a vzal na vědomí také Výbor pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Vláda ČR zaujala k návrhu opatrnější stanovisko. Ačkoliv „považuje upravovanou problematiku za velmi významnou, z pozice ČR jako tranzitního státu, „vyjadřuje pochybnost, zda úprava dosáhne svého cíle. Proto navrhuje zúžení okruhu aplikace směrnice pouze na překročení rychlosti a nezastavení na červenou, jakož i prodloužení lhůty pro zavedení elektronického systému výměny informací.

3. Očekávaný vývoj

Francouzské předsednictví se v současnosti pokouší o nalezení kompromisu v COREPER. Výsledky budou známy po 8. prosinci 2008, kdy je plánováno další zasedaní Rady TTE. V zásadě existuje několik možných scénářů: ponechání navrhovaného právního základu nebo přesun části nebo celého návrhu do třetího pilíře. Také je možné přijetí okleštěného návrhu, oproštěného od „třeťopilířových ustanovení, nebo přijetí jak směrnice, tak i rámcového rozhodnutí.

Evropský parlament bude zprávu o návrhu projednávat v rámci prosincového plenárního zasedání o týden později, ačkoliv návrh měl být projednán již v listopadu.

Pokud bude návrh schválen, bude každý členský stát povinen sdělit Komisi do šesti měsíců název a adresu ústředního orgánu, který bude Komisi nápomocen při uplatňování směrnice. Komise následně přijme společná pravidla pro formát a technické detaily výměny dat. Do dvanácti měsíců by měla být zřízena i elektronická síť výměny údajů a směrnici budou muset členské státy transponovat do vnitrostátních právních řádů. Do dvou let by pak měla proběhnout revize, po níž by se oblast působnosti mohla rozšířit na některé nové přestupky.

Návrh směrnice Evropského Parlamentu a Rady o usnadnění přeshraničního vymáhání právních předpisů v oblasti bezpečnosti silničního provozu (KOM(2008)151)

Připojené dokumenty: SEK (2008)350, SEK(2008)351, SEK(2008)352

Právní báze: čl. 71, odst. 1, písm. c) Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: spolurozhodování

Odpovědné generální ředitelství Komise: Energie a doprava

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: TRAN (zpravodaj Inés Ayala Sender, Španělsko, PSE)

Odpovědná formace Rady: TTE

Seznam odkazů

Dokumenty

Monitoring legislativního procesu

Další odkazy

Přehled nelegální migrace do EU v roce 2023

Podívejte se na pravidelný přehled nelegální migrace do EU, který zpracovává agentura Frontex. V prvních dvou měsících roku 2023 se počet nelegálních překročení hranic zvýšil na 28 130, což je…

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

🇨🇿🇪🇺 České předsednictví zaznamenalo úspěchy i v Radě pro konkurenceschopnost. V otázce vnitřního trhu a průmyslu 🏗️ se #CZPRES soustředilo zejména na odolnost vnitřního trhu EU v krizích a udržení jeho otevřenosti ➡️ https://euroskop.cz/2023/02/17/uspechy-ceskeho-predsednictvi-v-oblasti-vnitrniho-trhu-a-prumyslu/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.