AKTUALIZACE: Zvýšení bezpečnosti silniční infrastruktury

03.11.2008
Euroskop

Rada v prvním čtení 20. října 2008 přijala návrh směrnice o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury. Text má za cíl modernizovat standardy v oblasti řízení bezpečnosti silničního provozu, stanovit hlavní směry a osvědčené postupy pro všechny fáze projektu infrastruktury, a tak napomoci snížení počtu mrtvých na evropských silnicích.

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury (KOM(2006)569 v konečném znění)

1. Klíčové obsahové body návrhu

Návrh směrnice zakotvuje komplexní systém řízení bezpečnosti silniční infrastruktury pro silnice, které jsou součástí transevropské silniční sítě. Jak jsme již podrobněji informovali, zaměřuje se zejména na následující čtyři postupy:

  • Hodnocení dopadů bezpečnosti silničního provozu, jako pomoc při rozhodování zejména o bezpečnosti nových silnic;
  • Audity bezpečnosti silničního provozu pro nezávislou kontrolu a doporučení pro projekty a rekonstrukce silnic;
  • Řízení bezpečnosti sítě, se zaměřením na místa s vysokou nehodovostí;
  • Bezpečnostní kontroly.

2. Očekávaný vývoj

Přijetím návrhu Radou se legislativní proces v podstatě završil, k jeho ukončení chybí pouze formální publikace v Úředním věstníku Evropské unie.

Návrh směrnice vstoupí v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku. Členské státy budou mít povinnost implementovat ustanovení směrnice do národních právních řádů ve lhůtě dvou let, přičemž implementační předpisy budou obsahovat přímý odkaz na směrnici a státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti směrnice. Následně budou podávat členské státy Komisi zprávy o provádění směrnice, poprvé po pěti letech od data účinnosti a pak každé čtyři roky.

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury (KOM(2006)569)

Připojené dokumenty: SEK(2006)1231, SEK(2006)1232

Právní báze: čl. 71 odst. 1 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: spolurozhodování

Odpovědné generální ředitelství Komise: Energie a doprava

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: TRAN (Helmut Markov, Německo, GUE/NGL)

Odpovědná formace Rady: TTE

Seznam odkazů

Dokumenty

Monitoring legislativního procesu

Další odkazy

Přibývá dezinformací v ČR

Až 75 % občanů ČR si myslí, že počet a intenzita dezinformací v ČR se navyšuje. Zároveň většina souhlasí s tvrzením, že sociální sítě zesilují a zviditelňují emocionální a zároveň

Jak vesmírný program EU pomáhá v oblasti Arktidy?

Polární regiony jsou jednou z oblastí, kde je změna klimatu, která ovlivňuje celou zeměkouli, zvláště výrazná. Zejména oblasti Arktidy proto věnuje zvýšenou pozornost i integrovaný vesmírný programu EU, díky kterému má

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

V dalším díle podcastu Věcně o Evropě si můžete poslechnout rozhovor s tiskovým mluvčím ministra pro evropské záležitosti @MikulasBek Markem Zemanem. Jak chce vést komunikaci o Evropské unii? Co očekává od předsednictví ČR v Radě EU? Jak sám vnímá EU? ➡️ https://euroskop.cz/2022/05/11/vecne-o-evrope-marek-zeman-o-komunikaci-o-evropskych-zalezitostech/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.