AKTUALIZACE: Směrnice o univerzální službě, soukromí a elektronických komunikacích

15.10.2008
Euroskop

Dne 24. září 2008 byl plénem Evropského parlamentu schválen soubor pozměňovacích návrhů, které by měly být provedeny v návrhu KOM(2007)698.

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací, směrnice 2002/58/ES o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací a nařízení 2006/2004/ES o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele (KOM(2007)698 v konečném znění)

Návrh je součástí tzv. telekomunikačního balíku. Text má za cíl posílit ochranu (soukromí a osobních údajů) spotřebitelů a práva uživatelů v odvětví elektronických telekomunikací (více zde).

1. Klíčové obsahové body pozměňovacích návrhů

Schválené pozměňovací návrhy vyplývají z Harbourovy zprávy. Z legislativních textů telekomunikačního balíku se tento zdá jako nejméně konfliktní.

Přestože Evropský parlament schválil poměrně velké množství pozměňovacích návrhů, jedná se spíše o návrhy, které mají původní text v rámci možností zjednodušit, vyjasnit, popřípadě posílit znění jednotlivých bodů předpisu. Nemělo by tedy dojít k žádným zásahům, které by výrazněji měnily povahu textu.

Konkrétně jde například o vložení nových ustanovení o poskytování informací spotřebitelům o jejich zákonných povinnostech v souvislosti s využíváním telekomunikačních služeb, rozšíření ustanovení o poskytování služeb zdravotně postiženým uživatelům, zjednodušení požadavků na kvalitu služeb atd.

Oproti původnímu návrhu Komise byla vypuštěna ta část směrnice, která podporovala číslovací prostor ETNS. Zpravodaj absenci tohoto ustanovení vysvětluje předpokládanou omezenou poptávkou po této službě.

2. Očekávaný vývoj

Po prvním čtení na půdě Evropského parlamentu bude návrh projednán Radou. Do konce roku 2008 má Rada pro dopravu, telekomunikace a energetiku (TTE), do jejíž gesce návrh spadá, naplánováno pouze jedno zasedání, které proběhne 27. prosince 2008.

Seznam odkazů

Dokumenty

Monitoring legislativního procesu

Další odkazy

EU± // Evropská digitální agenda

Digitální ekonomika je jednou z nejrychleji se rozvíjejících oblastí lidské činnosti. Pandemie covidu-19 z tohoto hlediska hrála zásadní roli a je vysoce pravděpodobné, že přechod do virtuálního světa bude nadále

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

👉 Již v sobotu se od 17:30 v prostorách Fakulty sociálních studií v Brně uskuteční akce s názvem Česko tváří Evropy: veřejná diskuse k předsednictví České republiky v Radě EU. Pozvání do diskuse přijali:
➡ Michaela Šojdrová, poslankyně Evropského parlamentu
➡ Markéta Pitrová, docentka na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií na FSS MU
➡ Jan Jakovljevič, Oddělení pro komunikaci předsednictví ČR v Radě EU

Těšíme se na vás spolu s Kancelář Evropského parlamentu, Europe Direct Brno, Eurocentrum Brno a Evropské příležitosti pro mladé!
... Zobrazit víceZobrazit méně

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.