AKTUALIZACE: Směrnice o předpisovém rámci, přístupu a o oprávnění pro sítě a služby elektronických telekomunikací

08.10.2008
Euroskop

Dne 24. září 2008 došlo v Evropském parlamentu k hlasování, při kterém plénum schválilo pozměňovací návrhy, jež by měly být provedeny v návrhu KOM(2007)697.

AKTUALIZACE: Směrnice o předpisovém rámci, přístupu a o oprávnění pro sítě a služby elektronických telekomunikací

Návrh směrnice Evropského Parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací, směrnice 2002/19/ES o přístupu k sítím elektronických komunikací a přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení a směrnice 2002/20/ES o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací (KOM(2007)697 v konečném znění)

Návrh je součástí telekomunikačního balíku, který 13. listopadu 2007 zveřejnila Komise, a měl by napomoci dosáhnout účinnější správy spektra. Komise dále předpokládá dosažení důslednějšího dodržování pravidel EU a dotvoření vnitřního trhu s elektronickými komunikacemi (více zde a zde).

1. Klíčové obsahové body pozměňovacích návrhů

Dokument, který Evropský parlament schválil, je poměrně obsáhlý a sestává z velkého množství pozměňovacích návrhů, které vycházejí ze zprávy zpravodajky Catherine Trautmann. Přesto je možné říci, že obsahových změn není oproti původnímu návrhu Komise mnoho, a pokud jsou, tak nepříliš zásadní.

První změna vychází již z toho faktu, že Evropský parlament schválil změnu zamýšleného úřadu EECMA na orgán BERT, s čímž souvisí mnoho změn převážně organizačního charakteru.

Evropský parlament ve schváleném dokumentu vyjadřuje názor, že reforma spektra by měla být spíše pomalá než revoluční. Její základní podmínkou by měl být soulad s pravidly danými radiotelekomunačním řádem ITU (Mezinárodní telekomunikační unie).

Evropský parlament dále navrhuje prohloubení koordinovaného přístupu EU v oblasti vydávání tzv. digitální dividendy. Oproti původnímu návrhu Evropský parlament uděluje Komisi poněkud odlišnou (kooperační) roli, pokud jde o vztah s vnitrostátními regulačními orgány. Již by neměla být pouze subjektem ukládajícím sankce.

Schválen byl také alternativní postup jednotného uplatňování nápravných opatření. Ten obsahuje návrh, že Komise může přijmout rozhodnutí požadující změnu nápravného opatření, které navrhl vnitrostátní regulační orgán, jen v tom případě, že se na nevhodnosti tohoto opatření shodne Komise s BERT. (Pokud jde o funkční oddělení, zde by naopak měla existovat nutnost shody Komise a BERT, že jde o jedinné účinné opatření.)

2. Očekávaný vývoj

Po prvním čtení na půdě Evropského parlamentu bude následovat projednání návrhu Radou. Rada pro dopravu, telekomunikace a energetiku, pod kterou návrh spadá, bude do konce roku zasedat 9.-10. října 2008 a 27. prosince 2008.

Seznam odkazů

Dokumenty

Další odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality

ODEBÍREJTE NOVINKY O AKTUÁLNÍM DĚNÍ V EU