AKTUALIZACE: Výběr poplatků za užívání pozemních komunikací kamiony

16.09.2008
Euroskop

Ministři dopravy se 1. září 2008 sešli na neformálním setkání Rady ve francouzském La Rochelle, aby projednali mj. návrh revize směrnice o tzv. eurovinětě.

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly (KOM(2008)436 v konečném znění)

Ministři dopravy se 1. září 2008 sešli na neformálním setkání ve francouzském La Rochelle, aby se zabývali návrhem Komise na revizi směrnice č. 1999/62; daný text byl předložen 8. července 2008.

1. Klíčové obsahové body legislativního návrhu

Návrh Komise se zabývá zavedením dobrovolného systému výpočtu mýtného pro nákladní vozidla (více zde). Mýtné by podle něj mělo být založeno na tzv. principu „znečišťovatel platí. Mělo by tedy obsahovat náklady spojené s hlukem, znečištěním a zácpami, které jsou nákladní dopravou způsobovány.

Rada se rámcově shodla na tom, že rozsah textu, jak jej navrhla Komise, by neměl být rozšiřován; měl by se věnovat jen výše zmíněným tzv. externím nákladům. Některé státy nicméně požadovaly započítat do externích nákladů i ty spojené s dopravními nehodami. Debata se vedla a povede i o zachování parametru nákladů spojených s dopravními zácpami.

Ministři dopravy se shodli na tom, že výsledná směrnice by měla zůstat (pokud jde o nový způsob výpočtu mýtného) jen dobrovolná a neměla by zahrnovat náklady spojené s emisemi CO2.

2. Stav legislativního procesu a očekávaný vývoj

Bylo to hlavně Španělsko, které vyjádřilo obavy z načasování navrhované revize směrnice, vzhledem k dramatickému nárůstu cen ropy. Komisař pro dopravu Antonio Tajani nicméně popřel, že by Komise chtěla dopravní sektor jakkoli penalizovat. Podle Komise by rovnoměrnější rozložení cen mýtného s ohledem např. na čas (dopravní špička) mělo vést k „rozdělení dopravy a následnému úbytku spotřeby paliva.

Ministři vedli debatu také o tom, zda by státy měly mít povinnost z vybraného mýtného vyčlenit určitou část na investice do alternativních způsobů dopravy či ke snižování znečištění způsobeného dopravou. Velká Británie, Švédsko, Nizozemí a Německo již uvedly, že tyto prostředky investují podle svého uvážení.

Francouzské předsednictví předpokládá dosažení politické dohody o návrhu v prosinci 2008. V lednu 2009 by měl o zprávě k návrhu revize směrnice (zpravodaj Saïd El Khadrdraoui) hlasovat parlamentní Výbor pro dopravu a cestovní ruch (TRAN).

Seznam odkazů

Dokumenty

Monitoring legislativního procesu

Další odkazy

EU± // Evropská digitální agenda

Digitální ekonomika je jednou z nejrychleji se rozvíjejících oblastí lidské činnosti. Pandemie covidu-19 z tohoto hlediska hrála zásadní roli a je vysoce pravděpodobné, že přechod do virtuálního světa bude nadále

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

👉 Již v sobotu se od 17:30 v prostorách Fakulty sociálních studií v Brně uskuteční akce s názvem Česko tváří Evropy: veřejná diskuse k předsednictví České republiky v Radě EU. Pozvání do diskuse přijali:
➡ Michaela Šojdrová, poslankyně Evropského parlamentu
➡ Markéta Pitrová, docentka na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií na FSS MU
➡ Jan Jakovljevič, Oddělení pro komunikaci předsednictví ČR v Radě EU

Těšíme se na vás spolu s Kancelář Evropského parlamentu, Europe Direct Brno, Eurocentrum Brno a Evropské příležitosti pro mladé!
... Zobrazit víceZobrazit méně

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.