AKTUALIZACE: Reforma organizace společného trhu s vínem

08.07.2008
Euroskop

6. června 2008 bylo v Úředním věstníku EU publikováno nařízení o společné organizaci trhu s vínem.
AKTUALIZACE: Reforma organizace společného trhu s vínem

Nařízení Rady (ES) č. 479/2008 ze dne 29. dubna 2008 o společné organizaci trhu s vínem, o změně nařízení (ES) č. 1493/1999, (ES) č. 1782/2003, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 3/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2392/86 a (ES) č. 1493/1999

6. června 2008 bylo v Úředním věstníku EU pod číslem 479/2008 publikováno nařízení Rady o společné organizaci trhu s vínem, jejž Rada formálně přijala 29. dubna 2008. Reforma tak vstoupila v platnost, čímž se završil dva roky trvající legislativní proces.

Seznam odkazů

Dokumenty

Další odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.