Kapitola 1: Volný pohyb zboží

31.05.2008

Podmínky přistoupení České republiky k EU uzavřené na kodaňském summitu EU v prosinci roku 2002, Kapitola 1: Volný pohyb zboží

Volný pohyb zboží společně se zásadami volného pohybu osob, služeb a kapitálu charakterizuje vnitřní trh.

Volný pohyb zboží znamená, že zboží vyrobené nebo uvedené na trh v kterémkoliv členském státě EU se uvádí na trhy dalších členských států bez celních či jiných kvantitativních omezení, t.j. může se na trzích dalších členských zemí volně pohybovat.

ČR má legislativu v oblasti volného pohybu zboží, včetně postupů posuzování shody výrobků, v zásadě plně harmonizovanou. Po vstupu ČR do EU tedy lze z tohoto pohledu očekávat pouze usnadnění pro dovozce a vývozce, nebo? duplicitní, časově a finančně náročné procedury spojené s prověřování našich výrobků exportovaných do EU budou odstraněny. Výrobce v ČR totiž vyrábí již dnes výrobky stejných bezpečnostních a jiných technických parametrů tak, jako producent v EU. Především v krátkodobém horizontu však na druhou stranu lze očekávat zvýšení konkurence dovozu zboží z EU.

Podrobné informace ohledně předpisů ES v oblasti technických předpisů a postupů posuzování shody jsou k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ). Uvedená stránka dále obsahuje odkazy na některé spolupracující instituce, jako např. osoby autorizované k posuzování shody stanovených výrobků, Český normalizační institut, Český meteorologický institut, Český institut pro akreditaci apod. ÚNMZ je rovněž připraveno poskytovat veřejnosti informace týkající se oblasti Volného pohybu zboží, harmonizovaných norem apod. Dalším zdrojem informací, především obchodního rázu, je např.Hospodářská komora ČR.

Shrnutí

  • Cílem této kapitoly je umožnit volný pohyb výrobků základním v rámci jednotného vnitřního trhu mezi Českou republikou a členskými státy EU
  • ČR se podařilo uzavřít tuto kapitolu jako první ze všech kandidátských zemí
  • ČR převzala podrobné předpisy pro různé skupiny výrobků .
  • Směrnice pro velké skupiny výrobků v současné době stanovípouze omezený počet základních technických parametrůs tím, že, přičemž se uplatňuje princip vzájemného uznávání

Protokol k Evropské dohodě o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (PECA)

  • 1.7. 2001 vstoupil v platnost
  • umožňuje České republice postupnou integraci do vnitřního trhu EU ve sjednaných výrobkových sektorech ještě v předvstupním období
  • dále umožňuje odstranění technických překážek obchodu s členskými státy EU, a to prostřednictvím uznání systému posuzování shody v ČR, které odstraňuje duplicitní, časově a finančně náročné prověřování výrobků vyvážených do EU nebo dovážených z EU
  • v současnosti probíhá sjednávání dalších sektorových příloh k PECA.

Plné přijetí acquis znamená též uplatňování principu zákazu kvantitativních překážek na import a export zboží s přesně stanovenými výjimkami.

V rámci kapitoly Volný pohyb zboží došlo rovněž k posílení státní správy např. v oblasti standardizace, certifikace, akreditace a metrologie nebo dozoru nad trhem.

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.