Kapitola 11: Hospodářská a měnová unie

19.05.2008
Podmínky přistoupení České republiky k EU uzavřené na kodaňském summitu EU v prosinci roku 2002, Kapitola 11: Hospodářská a měnová unie

Od počátku 90. let v byla v rámci zemí EU postupně vytvářena Hospodářská a měnová unie. Je to oblast jednotné měny v rámci jednotného trhu EU, kde se lidé, zboží, služby a kapitál pohybují beze všech omezení. Obchod mezi jednotlivými členskými státy představuje přibližně 60 % celkového objemu obchodu v EU. Tento trh bude fungovat efektivněji a bude komplexněji zajiš?ovat předpokládané přínosy v momentě, kdy vysoké transakční náklady spojené s převody různých měn a s nejistotami stability kursů budou odstraněny.

Pravidla, instituce a cíle HMU jsou stanoveny v Maastrichtské smlouvě, která nabyla účinnosti v roce 1993. Na jejím základě probíhá proces koordinace hospodářských politik členských zemí. Maastrichtská smlouva posílila tendenci k celkovému ozdravění veřejných financí. Stanovila závazné hranice pro výši deficitů i zadlužení veřejného sektoru (deficit veřejných rozpočtů do 3 % HDP, veřejný dluh do 60 % HDP a jako střednědobý cíl fiskální politiky dosahování rozpočtové pozice v blízkosti vyrovnanosti nebo v přebytku) a zakázala získávat úvěrové zdroje od centrálních bank.

V měnové oblasti byl vytyčen program zavedení jednotné měny, což lze chápat jako určité završení procesu vytváření jednotného trhu v rámci EU. Summit EU v prosinci 1995 stanovil pro novou měnu název euro. Její zavedení však není automatické, je nutno splnit tzv. konvergenční – maastrichtská kritéria. Euro bylo v první fázi na počátku roku 1999 zavedeno jako bezhotovostní měna, od roku 2002 má i hotovostní podobu a plně nahradilo národní měny ve 12 členských zemích. Euro odstraňuje vysoké transakční náklady spojené s převody různých měn a s nejistotami pramenícími z obav o stabilitu kursů. Snadnost porovnávání cen v eurech přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti firem a bude působit jako faktor stability.

Přistupující země nebudou zavádět jednotnou měnu v okamžiku vstupu, jsou však povinny vytvářet podmínky pro plnění maastrichtských kritérií, které zavedení eura umožní. Proto obdrží na zavedení společné měny dočasnou výjimku v souladu s čl. 122 Smlouvy o založení ES.

Shrnutí

Cílem vyjednávání o dané kapitole byla harmonizace legislativy ČR s acquis v oblasti fiskální a měnové politiky a zajištění nezbytných institucionálních struktur pro její uplatnění vyplývající z povinnosti ČR přistoupit plně k HMU. V souladu s článkem 109 Smlouvy o založení ES bude ČR po svém vstupu do EU považována za zemi, pro kterou platí přechodně výjimka pro přijetí EURa.

Přehled evropských vesmírných aktivit za listopad 2022

Přinášíme vám přehled nejzajímavějších událostí z oblasti evropského vesmírného výzkumu za měsíc listopad. Výzkum vesmíru a vývoj nových kosmických technologií nabývá v současné době stále většího významu. Evropská unie proto…

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

🇨🇳🇪🇺 Předseda Evropské rady Charles Michel dnes navštívil Peking a setkal se s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. Čína bude pokračovat ve strategické komunikaci a spolupráci s Evropskou unií, uvedl po jednání čínský prezident. Více si přečtěte zde ➡️ https://euroskop.cz/2022/12/01/sef-evropske-rady-michel-se-v-pekingu-setkal-s-cinskym-prezidentem/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.