Kapitola 15: Prùmyslová politika

05.05.2008
Podmínky přistoupení České republiky k EU uzavřené na kodaňském summitu EU v prosinci roku 2002, Kapitola 15: Průmyslová politika

Cílem České republiky v této oblasti je posílení konkurenceschopnosti domácího průmyslu a zajištění kompatibility průmyslové politiky s hlavními principy průmyslové politiky EU. V současné době je aktuálním problémem příprava Ministerstva průmyslu a obchodu na možnost využívání Strukturálních fondů, v tomto případě z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Za nejdůležitější dokument lze v tomto ohledu považovat Operační program nazvaný Průmysl a podnikání, což je základní dokument, který České republice po vstupu do EU umožní čerpání prostředků ze Strukturálních fondů EU v sektoru průmyslu.

Vstup do EU by neměl ve většině zpracovatelských odvětví vyvolat problémy, i když finanční dopady na podnikatelskou sféru budou poněkud vyšší a nebudou rozloženy rovnoměrně. Především půjde o dopady z přijetí acquis communautaire, zejména ze společných zásad obchodní politiky, standardů pracovních vztahů, bezpečnosti a ochrany zdraví, ochrany životního prostředí, z dopadů odpadového hospodářství, principů ochrany slabší smluvní strany (zaměstnance k zaměstnavateli, spotřebitele k výrobci, prodejci, drobného podnikatele k dodavateli atp.), nepřímých daní a dalších, což se odrazí ve snížení rentability. To může vyvolat konkurenční problémy zejména u málo rentabilních nebo ztrátových podniků. Na další rozvoj podnikatelských aktivit bude mít výrazný vliv i implementace legislativy Evropské unie v oblasti životního prostředí.

Ze strojírensko-elektrotechnického komplexu průmyslových podniků je a bude velmi efektivní oblast investičních celků, které mohou zajistit národnímu hospodářství značné přínosy, konkrétně se nabízí vývoz investičních celků na jednotný trh EU.

Shrnutí

Jedná se o bezproblémovou kapitolu. Cílem je posílení konkurenceschopnosti domácího průmyslu a zajištění kompatibility průmyslové politiky s hlavními principy Průmyslové politiky EU. ČR v tomto kontextu postupně realizuje základní principy Akčního programu Společenství k posílení konkurenceschopnosti evropského průmyslu (např. podpory nehmotných investic v oblasti vědy a výzkumu, podpory politiky jakosti – systémy řízení jakosti, standardizační proces, apod.).

K realizaci hlavních cílů průmyslové politiky jsou mimo jiné využívány prostředky předvstupní pomoci, které po vstupu nahradí prostředky z fondů EU.

Přehled evropských vesmírných aktivit za listopad 2022

Přinášíme vám přehled nejzajímavějších událostí z oblasti evropského vesmírného výzkumu za měsíc listopad. Výzkum vesmíru a vývoj nových kosmických technologií nabývá v současné době stále většího významu. Evropská unie proto…

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

🇨🇳🇪🇺 Předseda Evropské rady Charles Michel dnes navštívil Peking a setkal se s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. Čína bude pokračovat ve strategické komunikaci a spolupráci s Evropskou unií, uvedl po jednání čínský prezident. Více si přečtěte zde ➡️ https://euroskop.cz/2022/12/01/sef-evropske-rady-michel-se-v-pekingu-setkal-s-cinskym-prezidentem/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.