Kapitola 30: Instituce

05.04.2008
Podmínky přistoupení České republiky k EU uzavřené na kodaňském summitu EU v prosinci roku 2002, Kapitola 30: Instituce

Jednání v kapitole Instituce byla zaměřena na početní zastoupení České republiky v institucích a orgánech EU a vážení hlasů v Radě EU. Jednání zajistila ČR rovnocenné postavení a adekvátní váhu ve všech institucích EU. V jejich průběhu byla ČR schopna dosáhnout změny dohody členských států vyjádřené v deklaraci ke Smlouvě z Nice ohledně početního zastoupení v Evropském parlamentu a bude mít v příštím volebním období 2004-2009 stejný počet svých europoslanců jako současné členské státy se srovnatelným počtem obyvatel (Portugalsko, Belgie a Řecko) tj. 24.

Zastoupení ČR v hlavním institucích EU
(platí za předpokladu, že Konvent, resp. následná mezivládní konference nezmění současná ustanovení Smlouvy o ES a Smlouvy o EU, ve znění Smlouvy z Nice)

Evropská komise

Po vstupu do EU bude ČR stejně jako všechny ostatní přistupující země v Evropské komisi /EK/ zastoupena jedním komisařem. Současná komise ukončí své funkční období 31. října 2004 a od 1. listopadu 2004 začne pracovat nová EK, ve které bude každý stát zastoupen pouze jedním komisařem. Z technických důvodů nebudou komisařům z přistupujících zemí od data rozšíření EU 1. května 2004 do 31. října 2004 přidělena konkrétní portfolia. K jejich rozdělení dojde až v novém funkčním období na základě dohody s předsedou EK.

Pro období od 1. května do 31. října 2004 bude komisař, kterého navrhne vláda ČR, schválen kvalifikovanou většinou v Radě EU po dohodě s předsedou EK. Poté bude uplatněna klasická procedura výběru komisaře, tj. na základě konsensu mezi členskými státy a novým předsedou EK, a po vydání souhlasu Evropského parlamentu (EP se vyjadřuje k nominaci EK jako celku, tzn. předseda + všichni navržení komisaři).

Přistupující státy byly požádány, aby do 1. března 2004 předložily jména kandidátů na místo komisaře na přechodné období od 1. května 2004 do 31. října 2004. Jména kandidátů na komisaře pro období po 1. listopadu 2004 by měla být dodána do konce srpna 2004.

Evropský parlament

ČR bude po vstupu do EU zastoupena v EP 24 poslanci. V období mezi 1. květnem 2004 a volbou nového parlamentu v červnu 2004 (tj. max. 1,5 měsíce) bude mít ČR o 1 poslance méně než co do počtu obyvatel srovnatelné stávající členské státy (Belgie, Řecko, Portugalsko – 25 poslanců). Situace se však změní okamžikem voleb do EP v červnu 2004, kdy nastane vyrovnání počtu křesel srovnatelných členských zemí v EP. V období 2004 – 2009 bude ČR zastoupena v EP 24 poslanci z celkového počtu 732.

Hlasování v Radě

V Radě EU bude ČR od data vstupu do 1. listopadu 2004, kdy začne platit nové rozdělení hlasů podle Smlouvy z Nice, zastoupena 5 hlasy. Od 1. listopadu pak bude ČR disponovat 12 hlasy z celkového počtu 321 jako srovnatelně velké státy Maďarsko, Řecko, Belgie a Portugalsko.

Evropský soudní dvůr

K Evropskému soudnímu dvoru bude jmenován 1 nový soudce za každou vstupující zemi a stejně tak k Soudu první instance. Soudci jsou jmenováni společnou dohodou mezi vládami členských států na funkční období 6 let. Každé tři roky dochází k částečnému znovuobsazování míst soudců. V této souvislosti funkční období 5 soudců ESD (vybráni losem) z 10 nově jmenovaných končí 6. října 2006. Funkční období ostatních soudců ESD končí 6. října 2009. Současně funkční období 5 soudců Soudu první instance (vybráni losem) z 10 nově jmenovaných končí 31. srpna 2004. Funkční období ostatních soudců Soudu první instance končí 31. srpna 2007.

Účetní dvůr

V Účetním dvoru má každá členská země 1 zástupce. Za členy Účetního dvora jsou vybírány osoby, které pracují nebo pracovaly ve své zemi v auditorských orgánech nebo jsou pro tuto funkci zvláš? kvalifikovány. Jsou jmenovány na 6 let rozhodnutím Rady kvalifikovanou většinou po konzultaci s EP na základě návrhu jednotlivých členských států.

Hospodářská a sociální výbor

Hospodářský a sociální výbor má poradní funkci. Je složen z představitelů různých hospodářských a sociálních komponentů organizované občanské společnosti, zejména výrobců, zemědělců, dopravců, zaměstnanců, distributorů, řemeslníků, příslušníků svobodných povolání, spotřebitelů a představitelů obecného zájmu. Členové výboru jsou jmenováni na 4 roky rozhodnutím Rady kvalifikovanou většinou na základě návrhu jednotlivých členských států. ČR bude zastoupena 12 členy z celkového počtu 317.

Výbor regionů

Jedná se o poradní orgán složený ze zástupců regionálních a místních orgánů, kteří mají regionální anebo místní volební mandát či jsou politicky odpovědni nějakému volenému orgánu. Členové výboru a stejný počet náhradníků jmenuje na 4 roky Rada kvalifikovanou většinou na základě návrhu jednotlivých států. Pokud vyprší příslušný mandát, na základě kterého byl člen jmenován, je daný člen automaticky nahrazen a to stejným postupem jako byl jmenován. Člen Výboru regionů nemůže být současně členem Evropského parlamentu. ČR bude zastoupena 12 členy z celkového počtu 317.

Shrnutí

Jednání v kapitole instituce zajistila pro ČR rovnocenné zastoupení a adekvátní váhu ve všech institucích EU.

Evropský parlament

  • v průběhu jednání byla ČR schopna dosáhnout změny Smlouvy z Nice ohledně početního zastoupení v Evropském parlamentu
  • bude tak mít stejný počet mandátů jako současné členské státy se srovnatelným počtem obyvatel tj. 24.

Evropská komise

  • ČR bude od data vstupu zastoupena jedním komisařem
  • Náplň práce komisařů z nových členských států bude určena v rámci rozdělování portfolií na další funkční období EK, které bude zahájeno 1. listopadu 2004

Rada EU

  • bude ČR od data vstupu do 1. listopadu 2004, kdy začne platit nové rozdělení hlasů podle Smlouvy z Nice, zastoupena 5 hlasy, což je stejně jako např. 15-ti milionové Nizozemsko.
  • od 1. listopadu 2004 pak bude ČR disponovat 12 hlasy jako státy se srovnatelným počtem obyvatel – Maďarsko, Řecko, Belgie nebo Portugalsko.

Přehled evropských vesmírných aktivit za listopad 2022

Přinášíme vám přehled nejzajímavějších událostí z oblasti evropského vesmírného výzkumu za měsíc listopad. Výzkum vesmíru a vývoj nových kosmických technologií nabývá v současné době stále většího významu. Evropská unie proto…

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

🇨🇳🇪🇺 Předseda Evropské rady Charles Michel dnes navštívil Peking a setkal se s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. Čína bude pokračovat ve strategické komunikaci a spolupráci s Evropskou unií, uvedl po jednání čínský prezident. Více si přečtěte zde ➡️ https://euroskop.cz/2022/12/01/sef-evropske-rady-michel-se-v-pekingu-setkal-s-cinskym-prezidentem/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.