EK schválila zásadní opatření v oblasti přistěhovalectví

01.09.2005
Přijatá opatření zahrnují návrh směrnice o společných standardech při navracení a tři sdělení o integraci, regionálních programech ochrany a o migraci a rozvoji.

Dnes přijatá opatření zahrnují návrh směrnice o společných standardech při navracení a tři sdělení, a sice o integraci, regionálních programech ochrany a o migraci a rozvoji. Jsou důležitým krokem vpřed při uskutečňování cílů ohlášených v Haagském akčním plánu přijatém Radou v červnu a výsledkem vyváženého přístupu v oblasti migrace a azylu.

Místopředseda Frattini, odpovědný za oblast svobody, bezpečnosti a justice, poznamenal, že dnes přijatý balíček obsahuje opatření obou stran jedné mince: koherentní, spravedlivou a účinnou evropskou politiku v oblasti přistěhovalectví a azylu. Na jednu stranu podle Frattiniho poskytuje jasnou zprávu o tom, že lidé, kteří pobývají ilegálně v Evropské unii by se měli navrátit do země svého původu. Na stranu druhou EK podle Frattiniho připravuje národní i evropská opatření k intenzivnímu posíleni integrace legálních přistěhovalců. Frattini také zdůraznil nutnost přitvrzení boje proti nelegální migraci.

Jasná pravidla navracení
Cílem návrhu směrnice o společných standardech a postupech členských států pro navracení neoprávněně se zdržujících státních příslušníků třetích zemí je vytvořit průřezový soubor pravidel použitelných na jakýkoli neoprávněný pobyt státního příslušníka třetí země, přičemž stanoví dvoustupňový postup vedoucí k ukončení tohoto neoprávněného pobytu. R

Rozhodnutí o návratu musí být doručeno každému státnímu příslušníkovi třetí země, který na území pobývá neoprávněně, přičemž se musí upřednostnit dobrovolný návrat. Pouze pokud se takový státní příslušník třetí země nevrátí dobrovolně, členský stát použije rozhodnutí o vyhoštění. Zavádí také zákaz opakovaného vstupu takových osob, který bude platný na celém území Evropské unie.

Posilování migrační a azylové politiky EU
Sdělení o migraci a rozvoji a sdělení o regionálních programech ochrany jsou odpovědí na požadavek Haagského programu k posílení vnějšího aspektu migrační a azylové politiky.
Ve sdělení se Komise zaměřuje na propojení migrace a rozvojové spolupráce, aby tímto způsobem přispěla ke zmírnění chudoby v těchto zemích. Sdělení předkládá soubor politických opatření, který napomůže získat co největší přínos z migrace pro rozvoj zemí původu migrantů.

Migranti a příslušníci diaspory mohou prostřednictvím zasílaných peněžních obnosů a své kvalifikace a odborných zkušeností významným způsobem přispívat zemím, ze kterých pocházejí, ať již se natrvalo navrátí, investují nebo sdílí své zkušenosti se spoluobčany, kteří zůstali doma.

Počet žádostí o azyl v uplynulých letech v Evropě stabilně klesal, to však neznamená, že by se počet uprchlíků snížil i z globálního hlediska. Skutečností zůstává, že valná většina uprchlíků žije v regionech, odkud pocházejí, v podmínkách mimořádné chudoby a pochybného bezpečí. Je proto důležité zajistit, aby ti, kteří potřebují ochranu, měli možnost jí dosáhnout pokud možno co nejrychleji, a aby co nejvíce odpovídala jejich potřebám.

Sdílet tento příspěvek

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.