Podporu nabízí pět operačních programů

04.08.2005
V Česku existuje pět tzv. operačních programů, které zahrnují jednotlivé oblasti podpory pro podnikatele a mají snižovat rozdíli mezi jednotlivými regiony.

Se vstupem do Evropské unie se českým podnikatelům otevřela cesta ke strukturálním fondům, které slouží ke snižování rozdílů vyspělosti jednotlivých regionů EU a podpoře hospodářské a sociální soudržnosti uvnitř unie. V Česku existuje pět tzv. operačních programů, které zahrnují jednotlivé oblasti podpory.

Malé a střední podniky mají nejvíce příležitostí k získání finanční podpory v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání (OPPP), který vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu v květnu 2004. OPPP se skládá z jedenácti podprogramů. Při realizaci tohoto programu spolupracuje agentura CzechInvest s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, Českou energetickou agenturou a agenturou CzechTrade. CzechInvest je garantem šesti programů a žadatelé mohou využít služeb některé z jeho 13 regionálních kanceláří.

Program Rozvoj je zaměřen na podporu vytvoření technických a ekonomických předpokladů pro zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků ve vybraných odvětvích české ekonomiky. Uznatelnými náklady projektů jsou náklady na pořízení strojů a zařízení, u nichž je žadatel prvním uživatelem, náklady na pořízení patentů, operativních nebo patentových licencí na know-how a nepatentovaných know-how a náklady na publicitu projektu.
Program Školicí střediska se zaměřuje na projekty, jejichž cílem je v jednotlivých regionech zlepšit podmínky pro rozvoj lidských zdrojů zajištěním infrastruktury potřebné pro školení a vzdělávání pracovníků podniků na různých úrovních řízení. Program Inovace má mj. podpořit realizaci projektů zaměřených na zvýšení technických a užitných hodnot výrobku a služeb. Nyní je program kvůli velkému počtu žádostí dočasně pozastaven.

Program Klastry je vytvořený tak, aby podpořil ekonomický růst a konkurenceschopnost ekonomiky rozvojem odvětvových seskupení – tedy klastrů, které mohou být vytvořeny na regionální, nadregionální anebo přeshraniční úrovni. Program je rozdělen do dvou fází. V první fází probíhá vyhledávání firem pro klastry a poté následuje fáze podpory klastru.
Hlavním cílem programu Prosperita je podpora infrastruktury pro posílení vazeb výzkumu a vývoje na průmysl, a to s důrazem na zakládání a rozvoj podnikatelských inkubátorů a vědeckotechnických parků, které vytvářejí podmínky pro vznik a rozvoj inovačních firem a zaměřují se na realizaci nových technologií.

Program Reality navazuje na zkušenosti z národního Programu na podporu rozvoje průmyslových zón. Podpora je určena pro developerské firmy, malé a střední podniky, dále pro obce, svazky obcí a kraje.

Týden v EU – 9. – 15. května

Úvodník Summit EU—Japonsko Akční plán EU—Ukrajina Balíček o právech dětí Korporátní zdanění Bezemisní silniční doprava Závěr Konference o budoucnosti Evropy Schválené rámcové pozice Program evropský institucí Stáhněte si Newsletter SEZ

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

V dalším díle podcastu Věcně o Evropě si můžete poslechnout rozhovor s tiskovým mluvčím ministra pro evropské záležitosti @MikulasBek Markem Zemanem. Jak chce vést komunikaci o Evropské unii? Co očekává od předsednictví ČR v Radě EU? Jak sám vnímá EU? ➡️ https://euroskop.cz/2022/05/11/vecne-o-evrope-marek-zeman-o-komunikaci-o-evropskych-zalezitostech/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.