Komise schválila principy nové rozvojové politiky EU

14.07.2005
Evropská unie bude klást důraz zejména na vymýcení chudoby v rozvojových zemích. Součástí politiky bude i zajištění bezpečnosti a otázka globalizace.

Evropská komise schválila dokument, který upravuje novou podobou evropské rozvojové politiky. Komuniké zahrnuje základní hodnoty, cíle a princip fungování nové rozvojové politiky a její uvedení do provozu na úrovni EU.

Cíle evropské rozvojové politiky jsou v souladu s tzv. Rozvojovými cíli tisíciletí, které v roce 2000 definovala Organizace spojených národů (OSN). Na tyto cíle je oproti předchozí verzi politiky kladen větší důraz. Politika EU ve vztahu k chudým zemím by měla být nově zaměřena na všechny rozvojové země a nově bude realizována pod záštitou Evropské unie jako globálního aktéra světové politiky. Její podstatnou část tvoří i otázky bezpečnosti a globalizace.

Mezi základní cíle dokumentu patří vymýcení chudoby. Politika dále zdůrazňuje nutnost vytvoření partnerství s rozvojovými zeměmi a podpory dobrého vládnutí, lidských práv a demokracie. Důležitým prvkem k zajištění těchto cílů by mělo být vytvoření kvalitní občanské společnosti v chudých zemích.

Komise navrhuje, aby rozvojová politika byla vedle společné zahraniční a bezpečnostní politiky a obchodní politiky další hlavní prioritou zahraničních aktivit EU. Věnuje se také vztahům rozvojové politiky s dalšími politikami – např. migrace, životní prostředí a zaměstnanost.

Dokument budou nyní projednávat Rada EU a Evropský parlament, kteří by se k němu měly vyjádřit do konce roku 2005.

Sdílet tento příspěvek

ODEBÍREJTE NOVINKY O AKTUÁLNÍM DĚNÍ V EU